ดีเดย์ตัดแต้มใบขับขี่วันนี้วันแรก! คนขอนแก่นส่วนใหญ่เห็นด้วย

ads2500x300

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันแรกของการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มใช้ระบบตัดแต้มใบขับขี่ สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจรซึ่ง หากคะแนนหมดจะถูกพักใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน โดยเริ่มบังคับใช้วันนี้ (9 ม.ค. 66) เป็นวันแรกซึ่งพบว่าชาวขอนแก่นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว

นายชัยชนะ ยันตะพันธ์ อายุ 21 ปี ชาว จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เห็นด้วยกับระบบตัดแต้มใบขับขี่สำหรับคนทำที่ทำผิดกฎจราจรเพราะว่าจะช่วยให้ลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเรื่องการสัญจรไปมาทำให้คนมีระเบียบวินัยมากขึ้นจากคนที่ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำ สำหรับแต้มที่จะตัดเห็นควรว่าเหมาะสม เริ่มการตัดแต้มน้อยจากการกระทำความผิดเล็กน้อยและตัดมากขึ้นตามโทษที่ทำผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ช่วยให้กระตุ้นคนใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักมากขึ้นและคาดว่าอุบัติเหตุจะลดน้อยลงตามลำดับ สำหรับกฎระเบียบที่ออกมาจะทำให้ยุ่งยากขึ้นแต่ถ้าใช้ไปสักพักจะชินแล้วจะเป็นผลดีในอนาคตอย่างแน่นอน

ขณะที่ น.ส.อุมาภรณ์ โพธิ์แสน อายุ 21 ปีชาว จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เห็นด้วยกับกฎหมายที่ออกมาเพราะคิดว่าจะเป็นการช่วยลดการกระทำความผิดและยังสามารถให้คนตระหนักก่อนจะออกไปขับรถบนถนนและสามารถลดอุบัติเหตุได้ คิดว่าการที่ตัดแต้มตามที่กำหนดไว้เหมาะสมอย่างเช่น 1 แต้มกรณีไม่สวมหมวกกันน็อกก็เป็นอะไรที่เหมาะสมถือว่าเป็นระดับเบาตักเตือนตามเหตุผล การที่ออกกฎหมายตัวนี้ออกมาคิดว่าไม่ยุ่งยากเป็นการเซฟคนที่ขับขี่รถบนท้องถนนทำให้ไม่ทำผิดกฎหมายจราจรเพราะถ้าเราทำถูกกฎจราจรก็ไม่สามารถมีใครทำอะไรได้ ถ้าทำถูกกฎหมายก็ไม่ถูกตัดแต้มจึงมองว่าเป็นเห็นด้วยกับการทำแบบนี้

หลักเกณฑ์การตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่
ทุกคนที่มีใบอนุญาตขับขี่จะมีคะแนนรวมคนละไม่เกิน 12 คะแนน ซึ่งจะมีการตัดคะแนน 2 แบบ

แบบแรก คือ ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด
ตัด 1 คะแนน คือ กรณีที่พบว่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ, ไม่สวมหมวกนิรภัย, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถเร็วเกินกำหนด, ขับรถบนทางเท้า, ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย,ไม่หลบรถฉุกเฉิน, ขับรถประมาทหวาดเสียว, ไม่ติดป้ายทะเบียน ไม่ติดป้ายภาษี
ตัด 2 คะแนน คือ กรณีขับขี่รถฝ่าไฟแดง, ขับรถย้อนศร, ขับรถระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ตัด 3 คะแนน คือ กรณีขับขี่รถขณะหย่อนความสามารถ, ขับรถผิดปกติวิสัย, ขับรถชนแล้วหนี
ตัด 4 คะแนน คือ เมาแล้วขับ, ขับรถขณะเสพยาเสพติด, แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

แบบที่ 2 คือ กรณีที่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งจะถูกหักครั้งละ 1 คะแนน ตามจำนวนใบสั่ง ซึ่งหากถูกหักคะแนนจนเป็น 0 จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน และหากฝ่าฝืนขณะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การคืนคะแนน
1. การคืนคะแนนอัตโนมัติ : คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้น ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยได้รับคืนเพียง 8 คะแนน

2. การคืนคะแนนโดยวิธีเข้ารับการอบรมกับกรมขนส่งฯ
– กรณีเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง
– กรณีถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการคะแนนกลับคืนครบ 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมได้

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง