ตัดตอน ถอนพิษ จริตที่เรียกร้อง ของ อปท. : กำกับ- อิสระ-ทุจริต

ตัดตอน ถอนพิษ จริตที่เรียกร้อง ของ อปท. : กำกับ- อิสระ-ทุจริต
ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ประจัน ]

กลับมาคุยเรื่อง ขององค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น-อปท. อีกครั้ง เมื่อปี่กลองเลือกตั้งระดับประเทศ กำลังจะเชิดฉิ่ง ลูกระลอก ย่อมไหลลงมาที่พื้นที่ ของ อปท. แบบอัตโนมัติ เพราะเป็น “ฐานเสียง” ในระดับพื้นที่ อันจะเป็นปัจจัยสำคัญให้กวาดที่นั่ง ส.ส.ก้าวสู่ “อำนาจ” ในการบริหารประเทศ

ในมิติ การกระจายอำนาจ ที่มีจังหวะ เวลา เข้ามาช่วยปล่อยวางที่ละเปาะ เหมือนการคลายเชือก ที่ละปม ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตัวเองได้ ซึ่งหลายพื้นที่ ทำได้ดี แต่อีกหลายพื้นที่ ยังมีเรื่องทุจริต โกงกิน

มาลองประมวลภาพ สองฝั่ง ที่เชื่อมรอยกันจนเป็น วัฏจักร คือ กำกับ-อิสระ-ทุจริต

การกำกับ : เหตุผลหลักที่ทำให้ถูกหยิบมาตั้งวง การกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่น คือ บริบท ที่แตกต่างกัน จะใช้นโยบายเดียวจากส่วนกลาง สั่งการลงไป อาจไม่สัมฤทธิผล ไม่เหมาะสม จึงต้องมีการ กำหนดบทบาท ให้แต่ละท้องถิ่นบริหารงานของตัวเอง เพราะ ใครจะรู้บ้านเรา ดี เท่าเรา ดังนั้น การกำกับ จึงลดทอนดีกรีลง และเดินหน้า สู่การกระจายอำนาจต่อเนื่องและเข้มข้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

การกำกับ จากส่วนกลาง เช่น กระบวนการนิติบัญญัติ-รัฐสภา โดยการออกกฏหมาย,กำกับโดยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เช่น รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือหน่วยงานศาลปกครอง ศาลยุติธรรม สตง.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

การกำกับจากท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และการตรวจสอบจากภาคประสังคม ในท้องถิ่น นั้นๆ

ความมีอิสระ พบว่า  อาจนำไปสู่การบริหารจัดการ ล่อแหลม หละหลวม เล่นพวกพ้อง โกงกิน นำไปสู่การทุจริต เกิดความเสียหาย การชี้มูลความผิด การรับโทษ ตัวอย่างข้อมูล จากเว็บไซด์ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ-ปปช. ระบุข้อมูล ความผิดของผู้นำ อปท. แบบ รัวๆ

  • อดีตนายก อบต.ท่าหลวง พิจิตร จำคุก 50 ปี ความผิด- การใช้ชื่อบุคคลอื่น ใน 16 โครงการ
  • อดีตนายก อบต.ยางใหญ่ ร้อยเอ็ด จำคุก 50 ปี ความผิด- เรียกเงินต่อสัญญาการจ้างพนักงาน
  • อดีตนายก อบต.เพ็ญ อุดรธานี จำคุก 5 ปี ความผิด- จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า มิชอบ
  • อดีตนายก อบต.หนองแวง นครพนม จำคุก 5 ปี ความผิด-ทุจริตโคงการถนนลูกรัง
  • อดีตนายก อบต.แม่แรง ลำพูน จำคุก 10 ปี ความผิด-เรียกรับเงินผู้รับเหมาสร้างเมรุเผาศพ

และ  ฯลฯ

พบว่า วัฏจักร ย้อนแย้ง นี้ ช่าง เกิดขึ้นซ้ำซาก กำกับ-อิสระ-ทุจริต กำกับน้อย ปล่อยอิสระ เสรี เหมือนเปิดโอกาสให้เกิดทุจริต ….เฮ้อ…..

มีจุดหนึ่ง ที่มองเห็น ตรงกันในหลายสำนัก คือ การเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ให้พวกเขาและประชาชนทุกคน มาใส่ใจ ช่วยเป็นหู เป็นตา ตรวจสอบ ยุคโลกออนไลน์ รู้กันรวดเร็ว ปิดไม่มิด คาดหวังกันว่า จะได้ละอายกันบ้างแหละ อีกจุดที่ น่ารณรงค์ คือ “สามัญสำนึก”  ที่เบาหวิว และในความเป็นจริง ไม่แคร์ ไม่สน วิจารณ์ได้ วิพากษ์ ไป คนทำผิด แต่ลอยนวล ชูหน้าในสังคม แบบหน้าไม่อาย ไร้จริยธรรม  “ก่นด่า คนโง่ เป็นควาย”  เจ้านาย ยังเงียบสงัด ไม่เห็นงัดกฎอะไรออกมาเลย…..

แหล่งข้อมูล การทุจริต : สนง.ปปช.

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง