การจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี 2566 (มีคลิป)

KKLNewsonksFB2

สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวฯ ขอนแก่น ปีนี้จะมีไหม?
หลังถูกตัดงบประมาณลงกว่าครึ่ง
นายกเทศฯนครขอนแก่น มีคำตอบ


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 6 ม.ค.2566 ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่า คณะผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานเครือข่ายทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ได้มีการหารือและประสานการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี 2566 เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ เสน่ห์และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย หลังสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงและประกาศเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งแม้การจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ที่ผ่านมาเทศบาลไม่สามารถที่จะจัดงานที่เป็นจุดเด่นได้ เฉกเช่นปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้นั้นถูกสมาชิกสภาเทศบาลตัดออกไป เช่นเดียวกันกับงานสงกรานต์และถนนข้าวเหนียว ที่เดิมเทศบาลฯตั้งไว้ 4.2 ล้านบาทแต่ถูกสมาชิกสภาเทศบาลเสียงข้างมาก ตัดงบประมาณออกไป 2.6 ล้านบาท คงไว้แค่กิจกรรมประเพณีและกิจกรรมที่บึงแก่นนคร แต่ด้วยอำนาจของผู้บริหาร ได้มีการมอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯศึกษาในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในการที่จะกลับมาจัดงานสงกราสต์และถนนข้าวเหนียวให้ได้อีกครั้ง

“กิจกรรมต่างๆของเทศบาลและจังหวัด ทุกคนและทุกฝ่ายได้ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน จากในระดับท้องถิ่นจนมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ ด้วยงบประมาณที่ไม่มากนักแต่สร้างมูลค่ารายรับให้กับจังหวัดจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น งานสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว เทศบาลตั้งงบไว้ที่ 4.2 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ มีจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดได้จำนวนมาก ไม่นับรวมกิจกรรมต่างๆที่เทศบาลฯและทุกหน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปี ดังนั้นทุกฝ่ายมีการประเมินแล้วว่า การจัดกิจกรรมที่สำคัญของเทศบาลฯ ของจังหวัด สนองต่อนโยบายของรัฐบาล สนองต่อนโยบายของทุกฝ่ายโดยเฉพาะจากประชาชนที่ต้องการค้าขาย หรือมีรายได้ในช่วงเทศกาล ผมจึงหารือร่วมทุกฝ่ายในการเดินหน้าจัดเทศกาลสงกรานต์และกิจกรรมถนนข้าวเหนียว ด้วยงบที่มีอยู่และประสานงานร่วมเครือข่ายทุกหน่วยในการคืนรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คงไว้ซึ่งภาพแห่งความประทับใจในกิจกรรมที่สนุกสนาน อบอุ่น เป็นกิจกรรมร่วมของชุมชน ของครอบครัว หลังจากที่โควิดได้คลี่คลายลงจึงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า แม้ถนนข้าวเหนียวจะไม่ยาวเหมือนทุกครั้ง ซึ่งปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมตลอดแนว ถนนศรีจันทร์ คือตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยาวจนถึงสี่แยก ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.หน้าเมือง ตามงบประมาณและมาตรการคุมเข้มโควิดที่ยังคงต้องการ์ดไม่ตก ในทุกมาตรการ ซึ่งขณะนี้หลายภาคส่วนจับตามองว่าเทศบาลฯ จะจัดกิจกรรมใดๆหรือไม่ ดังนั้นซึ่งในช่วงปลายเดือน ม.ค.จะมีการประชุมร่วมคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายในการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณที่เทศบาลฯมี และงบสนับสนุนจากเครือข่ายต่างๆที่ขณะนี้ประสานขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของขอนแก่น เพื่อให้ขอนแก่น ได้กลับมาคึกคัก สดใส และคงไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นที่สวยงาม ในขณะที่การตัดงบประมาณต่างๆตามที่สภาฯเสียงข้างมากตัดไปนั้น แม้จะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองแต่คณะผู้บริหารก็จะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งหลายโครงการที่ถูกตัดงบประมาณไปนั้นประชาชนในชุมชนได้รับทราบและเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง