ขอนแก่นตั้งจุดตรวจ 41 จุดทั้ง คุมเข้มทุกมาตรการรับเทศกาลปีใหม่

ขอนแก่นตั้งจุดตรวจ 41 จุดทั้ง คุมเข้มทุกมาตรการรับเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย เน้นย้ำผู้ขับขี่ปฎิบัติตามกฎจราจร และ คนขับ คนซ้อน จยย.ต้องสวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ธ.ค. 2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ “จังหวัดขอนแก่น ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%” พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2566 ตามมาตรการเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2565-4 ม.ค.2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและชาวขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มข้นในการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะด้านวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมาตรการห้ามดื่มสุราในขณะขับขี่ โดยให้มีการตรวจจับอย่างเข้มข้น ทั้งการตั้งด่านหลักและด่านชุมชน และในกรณีที่หากเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้มีการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเตรียมพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดเหตุ หน่วยงานที่ดูแล รับผิดชอบด้านถนนเส้นทางทั้งทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวง ได้คืนพื้นผิวการจราจรที่มีการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

ด้าน พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้วางมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเน้นย้ำด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้เร็วที่สุด ในช่วงเทศกาลจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยเน้นการกวดขันวินัยจราจร การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยเพิ่มพื้นผิวจราจร โดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงโดยประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น ซึ่งได้มีการส่งมอบพื้นผิวการจราจรมาแล้วทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ขับขี่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยจะมีจุดตรวจ 41 จุดตรวจ ในการบังคับใช้กฎหมาย และขอให้ประชาชนขับขี่ด้วยความมีวินัยจราจร

ขณะที่ นพ. ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล โดยได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงพฤติกรรมความเสี่ยงในการขับขี่ พฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสม ดื่มไม่ขับ มีการเตรียมพร้อมทีมกู้ชีพ กู้ภัย ภายในจังหวัด และมีการเตรียมพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนกำลังคนทั้งของมูลนิธิและของส่วนราชการ สถานบริการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล รพ. สต. ให้มีการเพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอและมากกว่าช่วงเวลาปกติ ตลอดจนการเคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีที่มีการร้องขอให้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง