คนอีสานเทใจให้ “ระเบียบวาทะศิลป์” อันดับ 1 วงดนตรีแห่งปี ขณะที่นักการเมืองแห่งปี “ชัชชาติ” คว้าอันดับ 1 ขณะที่ “ลุงตู่” ยังติดอันดับ TOP5

วันนี้ (27 ธันวาคม 2565) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2565” การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 12 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 และระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,227 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 12 รางวัล (แบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้) ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แต่ละรางวัล มีดังนี้

1.) นักการเมืองแห่งปี
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 21.5
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 16.9
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 11.3
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 39.6
*ร้อยละ 10.5 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
**อันดับ 4 แพทองธาร ชินวัตร
***อันดับ 5 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
****อันดับ 6 อนุทิน ชาญวีรกุล

2.) บริษัท/หน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งปี
มูลนิธิกระจกเงา ร้อยละ 10.3
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ร้อยละ 10.1
ปตท. ร้อยละ 10.1
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 39.8
*ร้อยละ 29.7 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
**อันดับ 4 บริษัทฮาตาริ

3.) นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปีแห่งปี
บุ๋ม ปนัดดา ร้อยละ 7.5
โตโน่ ภาคิน ร้อยละ 5.6
พิมรี่พาย ร้อยละ 5.3
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 48.7
*ร้อยละ 32.9 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

4.) สถานีโทรทัศน์แห่งปี
ช่อง 3 HD ร้อยละ 26.5
ช่อง 7 HD ร้อยละ 17.2
ช่อง Workpoint ร้อยละ 12.2
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 42.5
*ร้อยละ 1.6 เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม

5.) หนังสือพิมพ์/เว็บไซต์ข่าวแห่งปี
ไทยรัฐ ร้อยละ 22.3
มติชน ร้อยละ 11.2
เดลินิวส์ ร้อยละ 8.9
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 51.3
*ร้อยละ 6.3 เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม

6.) พระเอกแห่งปี
ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 12.9
เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 8.8
โป๊บ ธนวรรธน์ ร้อยละ 7.4
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 66.0
*ร้อยละ 4.9 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

7.) นางเอกแห่งปี
เบลล่า ราณี ร้อยละ 14.8
ญาญ่า อุรัสยา ร้อยละ 13.7
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร้อยละ 10.2
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 58.8
*ร้อยละ 2.5 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

8.) นักร้องชายแห่งปี
มนต์แคน แก่นคูณ ร้อยละ 13.4
ก้อง ห้วยไร่ ร้อยละ 6.7
เปิ้ล ปทุมราช ร้อยละ 6.6
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 69.5
*ร้อยละ 3.8 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

9.) นักร้องหญิงแห่งปี
ต่าย อรทัย ร้อยละ 7.9
ลำไย ไหทองคำ ร้อยละ 6.7
มิลลิ ดนุภา ร้อยละ 5.2
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 75.7
*ร้อยละ 4.5 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

10.) วงดนตรี/คณะหมอลำ/คณะลิเกแห่งปี
คณะระเบียบวาทะศิลป์ ร้อยละ 19.1
คณะเสียงอีสาน ร้อยละ 13.3
คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง ร้อยละ 9.9
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 39.3
*ร้อยละ 18.4 เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม

11.) ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรชายแห่งปี
สรยุทธ สุทัศนะจินดา ร้อยละ 25.3
กรรชัย กำเนิดพลอย ร้อยละ 23.7
กิตติ สิงหาปัด ร้อยละ 7.4
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 32.4
*ร้อยละ 11.2 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

12.) ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรหญิงแห่งปี
พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ร้อยละ 24.7
เปรมสุดา สันติวัฒนา ร้อยละ 7.1
จิตดี ศรีดี ร้อยละ 6.3
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 45.0
*ร้อยละ 16.9 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

#
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ 4% ประกอบด้วยเพศชาย ร้อยละ 46.7 เพศหญิงร้อยละ 51.7 และกลุ่มหลากหลายทางเพศร้อยละ 1.6

ด้านอายุ อายุ 18-24 ปี ร้อยละ 8.0 อายุ 25-30 ปี ร้อยละ 13.6 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 24.1 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 25.5 อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 20.3 และอายุ 61 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 8.5

ด้านระดับการศึกษา ประถมศึกษา/ต่ำกว่าร้อยละ 11.0 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.7 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 30.5 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 18.2 ปริญญาตรี ร้อยละ 21.7 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.9

ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 36.4 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.4 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.1 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 11.0 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.9 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.6 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.4 และ อื่นๆ ร้อยละ 1.3

ด้านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ไม่เกิน 5,000 บาทร้อยละ 8.3 รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 25.6 รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 27.2 รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 21.9รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 15.4 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไปร้อยละ 1.6

หมายเหตุ: นอกเหนือจากผลสำรวจซึ่งนำเสนอข้อมูลตามวิธีทางสถิติแล้วความคิดเห็นอื่นๆ ในผลสำรวจนี้เป็นความเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#
รายชื่อคณะผู้วิจัย
ศ. ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
รศ. ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง