248 รพ.สต. ในขอนแก่น จาก อ้อมอก สธ. …..สู่ อ้อมแขน อบจ.

248 รพ.สต. ในขอนแก่น จาก อ้อมอก สธ. …..สู่ อ้อมแขน อบจ.
ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ประจัน ]

ปลาเปลี่ยนน้ำ คนเปลี่ยนนาย”  คงคล้ายกัน………..คือ ต้องปรับตัว จึงจะอยู่รอด ปลอดภัย “นายที่มีคุณธรรม”  ย่อมเป็นที่รัก องค์กรที่สะอาด โปร่งใส ย่อมยั่งยืน เป็น (อีก)เสาหลักให้บ้านเมือง

การโอนย้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. จำนวน 3,243 แห่ง ใน  49จังหวัดทั่วประเทศ ตามกรอบงบประมาณ ปี 2566  จากต้นสังกัดเดิม คือ กระทรวงสาธารณสุข-สธ. ไป สังกัดใหม่ คือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น-อบจ. นับเป็นการอพยพ ครั้งใหญ่อีกครั้ง ของหน้าประวัติศาสตร์การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ขอบอกว่า เรื่องนี้ ทำไปโดยตัวบทกฎหมาย ใครจะมาถือป้าย ประท้วงหน้าศาลากลาง เป็นอัน โดนข้อหาฝ่าฝืน มีโทษ จำคุก ไม่เกิน 1 ปี นะ…จะบอกให้….

ถอยเวลา กลับไปล้วงข้อมูล กันหน่อยนะ นี่ไง….ภาคประชานให้ความสนใจกับข่าวสารของบ้านเมืองน้อย พอกฎหมายผ่านออกมาแล้วมีผลบังคับใช้…ก็สายไปเสียแล้ว นะ ต้องก้มหน้ารับชะตากรรม อยู่ได้อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ลาออกไป ตามเส้นทางชีวิตที่เลือกได้เอง…

เดิม…เราเข้าใจกันว่า เรื่อง เจ็บป่วย ต้องมีกระทรวงสาธารณสุข เป็น คนดูแล ใช่ไหม… ตอนนี้ต้องปรับฐานความคิดใหม่กันล่ะ

เดิม เราคุ้นเคย กับ การวิ่งไป “สุขศาลา” ต่อมา เรียกเป็น “สถานีอนามัย” เรียกอีกเป็น “ศูนย์สุขภาพ” และล่าสุด ปรับขึ้นเป็น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.”  ในปัจจุบัน ตามทันกันล่ะนะ…

ครานี้ พอมี พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2542  จึงต้องมีการโอนย้าย รพ.สต. มายัง อบจ. ไงล่ะ เข้าใจกันยัง…..

ปี 2552 ยุค “รัฐบาลอภิสิทธิ์”  มีนโยบาย “แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” -แผนฉบับที่ 1  ซึ่งสอดรับกับ พรบ. จึงเริ่มมีการตั้งเรื่อง ขยับหมาก จนมาถึงวันนี้ ตามแผนฉบับที่ 2 ซึ่งต้องโอนย้าย รพสต. ที่มีความพร้อม ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 01 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ใช้เวลา 10 ปี จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อย่างใด….

รายงานล่าสุด เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565  ของปีงบประมาณ 2566 พบว่า มีการโอนย้าย รพ.สต ไปสังกัด อบจ.แล้ว 2,932 แห่ง ใน 40 จังหวัด (จากเป้าหมาย 3,263 แห่ง ใน 49 จังหวัด จำนวน บุคลากรรวม ราว 21,931  คน)

สำหรับ รพ.สต.ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  มีจำนวน 248 แห่ง บุคลากร ราว  2,000 คน โดยเป็น  1 ใน 40 จังหวัด ที่ทำการโอนย้าย เข้าไปสังกัด อบจ. แล้ว พร้อมเงินที่เป็นค่าจ้าง เงินเดือน ราว 638 ล้านบาท ส่วนเงินงบประมาณ อื่นๆ ต้องรอความชัดเจน

          “นายใหม่”  ของ รพ.สต. ในขอนแก่น ต้องรายงานตรงกับ “พงษ์ศักดิ์ ตั้งวนิชกพงษ์”  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือ พูดอีกคำ คือ เขามีลูกน้องเพิ่มอีก 2,000 คน  โอวววว….

ยินดีต้อนรับ สู่อ้อมแขน อบจ. …….ฉากทัศน์ ต่อไป ติดตามกันได้เอง…..

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง