นักวิจัยมข.ผงาด! เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลสูงสุดจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ

นักวิจัยมข.ผงาด! เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลสูงสุดของงานจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ จากเวที 2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ในการคว้ารางวัล WIIPA Grand Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที 2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2022) เมื่อวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 ณ International Convention Center Kaohsiung (ICCK) เมืองเกาสง ไต้หวัน

ผลงานที่ได้รับรางวัล WIIPA Grand Prize ได้แก่ ผลงานเรื่อง “แหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนสำหรับการผลิตวัสดุซิลิกอนเป็นขั้วไฟฟ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่สามารถอัดและคายประจุเร็ว” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย 1) นายยุทธนากร คณะพันธุ์ 2) นางสาวจิราพรรณ ใจกาวัง 3) ดร.ทรงยุทธ แก้วมาลา โดยมี รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการนำวัสดุซิลิกอนที่อยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผ่านกระบวนการและขึ้นรูปให้เกิดมูลค่าสูงขึ้น โดยนำไปปรับใช้กับรถพลังงานไฟฟ้า

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง