ม.ขอนแก่น นำนักเรียนอนุบาลวัยกะเตาะลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฎิบัติจริง

7A62F73B-CEC8-443D-9CD5-E975916147F4

น่ารักตะมุตะมิ ม.ขอนแก่น นำนักเรียนอนุบาลวัยกะเตาะลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฎิบัติจริง สอดแทรกวิถีเกษตรกรไทย สู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติในอนาคต

[ ชมคลิป ]


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22พ.ย.2565 ที่ แปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน Agro Tour ลงแขกเกี่ยวข้าว @KKU2022 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มข.ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 จากดรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พรอมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและความอบอุ่นภายในครองครัวของน้องๆอย่างมาก

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก AgroTour ดำนาปลูกข้าว 2022 ซึ่ง คณะเกษตรศาสตร์ กับ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 ภาคปกติและนานาชาติ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวันนี้จึงเป็นการลงแขกเกี่ยวข้าว ที่เด็กๆทุกคน จะได้โ เกี่ยวข้าว นวดข้าว สีขาว การปิ้งข้าวจี่ การทำข้าวพอง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทย และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน

“การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้น้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทย และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน และเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยวและการทำงานเป็นทีม นักศึกษาจะพัฒนาจิตใจของการเป็นผู้ให้ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กิจกรรมเสริมลักษณะนี้ น่าจะมีส่วนสำคัญในการขัดเกลาให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศได้เป็นอย่างดีในอนาคตอันใกล้”

รศ.ดร.ดรุณี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการปลูกเป้นพันธุ์ข้าวที่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน คือ พันธุ์ มข 60-1 ที่พัฒนาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชไร่ และนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว ของมหาวิทยาลัยฯ โดยพันธุ์ มข 60-1 มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวเหนียว อายุเก็บเกี่ยวสั้น ไม่ไวแสง ต้านทานต่อโรคไหม้ และขอบใบแห้ง มีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 อีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง