คณิตศาสตร์การเมือง

คณิตศาสตร์การเมือง
ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ประจัน ]

การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การใช้เสียงข้างมาก ผ่านตัวแทน หมายถึง มีการเลือกตั้งตัวแทน ทุกสเต็ปจะใช้เสียงข้างมาก มาเป็นตัวตัดสิน และดำเนินการตามเสียงข้างมากนั้น

“เสียงข้างมาก”  ที่ชนะการเลือกตั้ง เข้ามาเป็นตัวแทนในทุกระดับ ไล่เรียงมาตั้งแต่ ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ

นักกลยุทธ จึงมัก “กลับโจทย์” คิดแบบตีลังกา ตลบหลัง เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมาก นำมาซึ่ง การ “กำชัย” หรือการใช้เป้าหมาย เป็นตัวตั้ง แล้วย้อนกลับมาทำการ จนบรรลุเป้าหมาย ด้วยวิธีการที่แยบยล  คนแทบจะจับไต๋ไม่ออก

คณิตศาสตร์การเมือง ”  จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่ นักเลือกตั้ง จะมุ่งไปยัง เค้กก้อนใหญ่ เพื่อชูเสียงข้างมาก จนกลายเป็น คำฮิต ในยุคนี้ คือ “แลนด์สไลด์

คลี่ข้อมูล จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง-กกต. สำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง ครั้งต่อไปที่กำลังจะมาถึง รอวันยืนยัน-หากเป็นการหมดสมัยวาระ 4 ปี ปักหมุดการเลือกตั้งไว้ ในราวเดือนพฤษภาคม 2566 ยกเว้น-จะมีตัวแปรอื่น  พบว่ามี ตัวเลข ที่เป็นโจทย์ ให้นักคณิตศาสตร์การเมือง ได้วางกลยุทธ

การเลือกตั้ง  เมื่อปี 2562 มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์  จำนวน 500 คน ประกอบด้วย สส.เขต 350 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 150 คน

แต่สำหรับการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป  จะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์  จำนวน 500 คน  เท่าเดิม แต่ ส่วนประกอบเปลี่ยนไป คือ  สส.เขต 400 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน

ส่วนต่าง ที่เพิ่มขึ้น 50 และ ลดลง 50 ย่อมมีความหมาย   

กางแผนที่ประเทศไทย กันต่อ พบว่า  กกต. แบ่งออกเป็น 6 ภาค เรียงลำดับจากจำนวน สส. เขต มาก ไปหา น้อย ได้แก่

ภาคอีสาน  132 คน / ภาคกลาง 122 คน /ภาคใต้  58 คน/ภาคเนือ 39 คน / ตะวันออก 29/ ตะวันตก 20 คน

เห็นโจทย์เดียวกัน จึงไม่แปลก ที่จะเห็น หลายพรรคการเมือง บ่ายหน้า เข้าภาคอีสาน กันคึกคัก ประกาศเปิดตัวผู้สมัคร แถลงนโยบาย มอบของน้ำท่วม เยียวยาไร่นา และอื่นๆ  เพื่อช่วงชิงตัวเลขทางการเมือง

สำหรับพื้นที่ ในจังหวัดขอนแก่น มีจำนวน สส. เพิ่มขึ้นอีก 1 คน จาก 10 คน  เป็น 11 คน ทุกพรรคจึงหมายปองเก้าอี้ที่งอกเพิ่มมา หมายจะปักธง และดำรงเก้าอี้เดิม  ศึกครั้งนี้ จึงไม่ธรรมดาจริงๆ

สถิติเดิม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1.44 ล้านคน ออกมาใช้สิทธิ 1.03 ล้านคน คิดเป็น 71.97 % มีผู้

สมัคร สส.เขต จำนวน 415 คน พรรคที่ส่งผู้สมัครครบทุกเขต มี 3 พรรค คือ เพื่อไทย พลังประชารัฐ และอนาคตใหม่  (ชื่อใหม่คือ ก้าวไกล)  สส.ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ 53,205 คะแนน

คณิตศาสตร์การเมือง ”   จึงเป็นเรื่องของนักการเมือง ที่จะบวก ลบ คูณ หาร เพื่อก้าวขึ้นสู่อำนาจ ฤดูการหาเสียงกำลังจะเริ่มต้น คำสัญญา เกลื่อนเมือง เดินทุกซอกซอย ไหว้ครบทุกบ้านของฐานคะแนนเสียง…. อนิจจา….เมื่อจบฤดูกาลลง หาตัว สส. แทบไม่เจอ แถมประชาชนต้องไหว้ สส.ท่านผู้ทรงเกียรติ  รวมทั้งร้องขอให้ช่วยเหลือเรื่องความเดือดร้อน   และความต้องการของตัวเอง –ฝากลูกเข้าโรงเรียน ขอย้ายตำแหน่ง  เป็น อาทิ

คณิตศาสตร์การเมือง ”    ตัวเลขอาจบูดเบี้ยว เลี้ยวลด ตามกระแส แต่… “กฏแห่งกรรม”  เป็นธรรมเสมอ…….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง