ขอนแก่นลิงก์ประกาศยุติการให้บริการตลาดออนไลน์ 31 ธ.ค. 65

ประกาศยุติการให้บริการตลาดออนไลน์

ขอนแก่นลิงก์ขอประกาศการยุติการให้บริการตลาดออนไลน์ ทั้งระบบเดิม (https://forum.khonkaenlink.info) และระบบใหม่(https://www.khonkaenlink.info/market)

ทั้งนี้จะให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จึงขอแจ้งเตือนสมาชิกให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านใดมีข้อมูลสำคัญในระบบ โปรดสำรองข้อมูล

ทั้งนี้บริการอื่นๆยังคงเปิดให้บริการเช่นเดิมทางเว็บไซต์ khonkaenlink.info และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ @khonkaenlink

12 พฤศจิกายน 2565
ขอนแก่นลิงก์

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง