ขอนแก่นเริ่มแล้วงานลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลอัญเชิญพระอุปคุตเสริมสิริมงคล

เริ่มแล้ว สถานที่ลอยกระทงประจำปี 2565 ภายในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คาดนักท่องเที่ยวร่วมงานหลักแสนคน โดยอัญเชิญพระอุปคุตประดิษฐานในคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสักการะบูชาพระอุปคุต, หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และ หลวงพ่อไทรขาว ซึ่งทางผู้จัดเตรียมเครื่องสักการะไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะขอพรได้ตลอดทั้ง3วัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 พ.ย.65 ที่บริเวณบึงสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานลอยกระทงประจำปี 2565 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน และจะจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 3 วันไปจนถึงวันที่ 8 พ.ย.2565

โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมใจกันประกอบพิธีขบวนอัญเชิญพระอุปคุต จากกลางบึงสีฐานมาประดิษฐานภายในคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งภายในคุ้มสีฐานจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาว มข. ทั้งหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และหลวงพ่อไทรขาว ประดิษฐานอยู่ภายในคุ้มสีฐานท่ามกลางบรรยากาศร่มเย็นสงบจากพืชพรรณต่างๆตลอดสองข้างทางสะพานไม้ภายในคุ้มสีฐานที่สามารถเดินชมได้โดยรอบ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานลอยกระทงของ มข. ได้เข้ามาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วย โดยทางผู้จัดงาน จะเตรียมเครื่องสักการะบูชา หรือขันหมากเบ็ง ไว้ให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค หนึ่งในกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ที่ในจังหวัดขอนแก่นได้มีการจ้ดขึ้น

ขณะที่บรรยากาศตลอดถนนริมบึงสีฐาน ก็ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม มีโคมไฟเพ้นท์มือจำนวน 14,000 โคม ถูกนำมาประดับบริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมระยะทางยาวกว่า 500 เมตร ตั้งแต่ป้อมยามทางเข้าประตูสีฐาน ถนนมะลิวรรณ ยาวจนไปถึงหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก สร้างความสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ออกมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่างานลอยกระทงนั้นตามขนบประเพณีปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พ.ย.และขนบประเพณีที่ชาวอีสานมักจะทำสืบต่อกันมาคือการอัญเชิญพระอุปคุตเพื่อเปิดหรือเบิกฤกษ์การจัดการบุญใหญ่ๆให้งานลุล่วงสำเร็จทุกประการ พร้อมทั้งบูชาหลวงพ่อพระศรี50ปี มข. และหลวงพ่อไทรข่าว ให้ประชาขนได้มาร่วมกราบสักการะให้เกิดความเป็นสิริมงคล พร้อมร่วมงานบุญสมมาบูชานาค ขอขมาเจ้าแม่คงคาตามขนบประเพณีความเชื่อ และยังมีจุดประสงค์สำคัญให้เด็กๆและวัยรุ่นสมัยใหม่ยังคงสืบสานขนบประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

ขณะที่โคมไฟเพ้นท์มือที่ประดับโดยรอบงานจำนวนมากกว่า 14,000 โคม เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พระวัดหนองแวงพระอารามหลวง ครู นักเรียน คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณ์ขอนแก่น ได้ร่วมกันเพ้นท์โคมไฟ เพื่อถวายตัวเป็นพุทธบูชา รวมทั้งการทำกระทงบกอีกกว่า 10,000 กระทง ที่จะมาประดับไฟสวยงาม ซึ่งการจัดงานในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่อีกปีหลังจากที่ไม่ได้จัดมาช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 2 ปี คาดการณ์ว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมาร่วมงานหลักแสนคน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง