อบจ.ขอนแก่นซ่อมถนน หลังน้ำท่วมเสียหายกว่า 1พันกม.

KKLNboaewsFB

ขอนแก่นส่งเครื่องจักรกลหนักนับเร่งเปิดทางน้ำ ปรับเกรดถนนหลังหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว พร้อมส่งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังหลังพบหลายโรงเรียนยังเปิดทำการเรียนการสอนไม่ได้ “พงษ์ศักดิ์” ระบุ น้ำท่วมปีนี้ถนนเสียหาย นับพัน กม. เร่งซ่อมแซมด่วนทั้งจังหวัด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 พ.ย.2565 ที่ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักการช่าง อบจ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-อุดรธานี ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่องจักรกลหนัก รวมกว่า 30 คัน ในการเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจุดน้ำเริ่มลดระดับลง ตามโครงการถนนดี มีน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งมอบยางมะตอยสำเร็จรูปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในระยะนี้อย่างเร่งด่วน โดยมีคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมเป็นสักขีพยานและนำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วน

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า แผนปฎิบัติการดังกล่าวได้กำหนดออกเป็น 4 พื้นที่หลักของจังหวัด และขยายออกเป็นชุดปฎิบัติการ 11 ชุดย่อย เริ่มจากการปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือหินคลุก ในพื้นที่ อ.เมือง,โนศิลา,บ้านไผ่,กระนวน,น้ำพอง และ อ.เขาสวนกวาง รวมระยะทาง 376 กม.,การปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือหินคลุก ในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี,โคกโพธิ์ไชย,หนองสองห้อง,พล,แวงน้อย,แวงใหญ่ และ อ.เมืองบางส่วน รวมระยะทาง 426 กม.,การปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือหินคลุก ในพื้นที่ อ.ภูเวียง,ชุมแพ,หนองเรือ,อ.เมืองบางส่วน,สีชมพู,หนองนาคำ และ อ.เวียงเก่า ระยะทาง 444 กม.และการปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือหินคลุก ในพื้นที่ อ.ชนบท,บ้านแฮด,พระยืน,บ้านฝาง,ซำสูง,อุบลรัตน์,ภูผาม่าน และ อ.เปือยน้อย รวมระยะทาง 354 กม.

“นอกจากนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วจะยังคงซ่อมปะหลุมบ่อผิวจราจรถนนลาดยาง ในพื้นที่ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด รวมไปถึงการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การพัฒนาและขุดบ่อบาดาล ทั้งยังคงมีการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และตรวจสอบซ้ำอีกครั้งในส่วนของถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำทันทีให้แล้วเสร็จภายในปี 2566”

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดส่งเครื่องจักรกลหนัก และชุดปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือหินคลุก รวมไปถึงชุดซ่อมปะผิวจราจรลาดยาง ชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดพัฒนาขุดบ่อบาดาล และชุดพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจะออกปฎิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ อีกทั้งในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีพายุพาดผ่านพื้นที่ ที่บางส่วนเกิดภาวะน้ำท่วม และขณะนี้บางพื้นที่น้ำได้ลดระดับลงแล้ว อบจ.ขอนแกน จึงต้องเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก มีการซ่อมแซมแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการเปิดภาคเรียนแล้ว และพบว่าโรงเรียนบางแห่งไม่สามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนได้ อบจ.ขอนแก่น จึงได้ส่งเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ในการเร่ระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฎิกูลเพื่อให้บุตร-หลาน ชาวขอนแก่น ได้กลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกตโดยเร็ว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง