มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับ SCGP ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

C8C5C28A-0A4E-4FD7-ACD5-4068CEF9574E

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP ส่งมอบสุขากระดาษจำนวน 500 ชุด พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ทำให้ฝนตกหนักและปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีสูข้าท่วมพื้นที่มานานกว่า สัปดาห์ซึ่งฟินิคซฯ ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งแรงกายและแรงใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง