จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมคลี่คลายแล้ว 14 อำเภอ และมีพื้นที่เฝ้าระวัง 6 อำเภอ

CEA65F86-004B-4601-9D35-B9E9D88DBD72

จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมคลี่คลายแล้ว 14 อำเภอ และมีพื้นที่เฝ้าระวัง 6 อำเภอ คือ น้ำพอง เมืองขอนแก่น ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด และหนองเรือ

19 ต.ค. 65 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น สรุปข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีสถานการณ์คลี่คลายแล้วใน 14 อำเภอ คือ ชุมแพ โคกโพธิ์ไชย ภูผาม่าน พล หนองสองห้อง เปือยน้อย โนนศิลา แวงใหญ่ หนองนาคำ แวงน้อย มัญจาคีรี พระยืน อุบลรัตน์ ภูเวียง หนองนาคำ ส่วนพื้นที่ที่มีสถานการณ์เฝ้าระวังมี 6 อำเภอ คือ น้ำพอง เมืองขอนแก่น ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด และหนองเรือ โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 17 ชุมชน 181 ตำบล 1,672 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 26,544 ครัวเรือน 73,209 คน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

การให้ความช่วยเหลือมีการจัดตั้งจุดพักพิง 15 จุด 1,434 ครัวเรือน 5,736 คน กลุ่มเปราะบาง 6 คน มอบถุงยังชีพ 11,834 ชุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุน 400 ชุด รวม 12,234 ชุด รถโรงครัวประกอบเลี้ยง 5 คัน การแจกจ่ายอาหารสัตว์ 94,120 กิโลกรัม การสนับสนุนถุงบิ๊กแบ็ค 1,808 ถุง ส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม มอบให้อำเภอที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดการสำรวจความเสียหายหลังจากน้ำท่วมและประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง