อบจ.ขอนแก่น รับมอบ รพ.สต. จาก สธ. แล้ว (มีคลิป)

อบจ.ขอนแก่น รับมอบ รพ.สต.จาก สธ.แล้ว “พงษ์ศักดิ์” ย้ำชัดเดินหน้าทำงานรวมกันทันที ด้วยระบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และใจถึงใจ


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 ต.ค.2565 ที่หอประชุม อบจ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาวโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น และ นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีท้องถิ่นจังหวัด, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะทำงานด้านสาธารณสุข จากทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานและรับทราบถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียง

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินงานการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ตามแผนการกระจายอำนาจ ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น รับมอบภารกิจสาธารณสุข ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฎิบัติงานในการกำหนด ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ 2 ) โดยมี รพ.สต. ในพื้นที่ 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบจ.ขอนแก่น ทั้งสิ้น 248 แห่ง โดยที่ อบจ.ขอนแก่น ได้รับมอบมาตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งต้องยอมรับว่า รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถที่จะเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับสภาพการณ์ท้องถิ่น

“อบจ.ขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ที่จะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง จนนำมาสู่บันทึกข้อตกลงความร่มมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ อบจ.ขอนแก่น ในด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ โดยขณะนี้การรับมอบภารกิจดังกล่าวนั้นมีการดำเนินงานร่วมกันมาเป็นอย่างดี”

นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้รับมอบภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจนั้น ขณะนี้มีการรับมอบแล้วทั้งหมด ทั้งตัวอาคาร,ที่ดิน,อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่างๆ รวมไปถึงบุคลากรเดิมที่ประจำอยู่ฯ ขณะที่บางส่วนที่ไม่ย้ายมาสังกัด อบจ.ขอนแก่น ก็จะยังคงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ซึ่งก็จะปฎิบัติหน้าที่ รพ.ฯหลัก รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขต่างๆ อย่างไรก็ตามการให้บริการด้านสุขภาพและด้านสาธารณสุขมูลฐาน รพ.สพ. ถือเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นการที่ อบจ.ได้เข้ามาเป็นแม่งานหลักในการดูแลด้านสุขอนามัยให้กับชาวขอนแก่น โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง เป็นหน่วยงานที่คอยให้คำแนะนำและนำหลักวิชาการทางการแพทย์มาสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกัน จะส่งผลดีต่อประชาชนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงแบบใจถึงใจได้อย่างลงตัว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง