คุณพระช่วย! พระวัดหนองแวงฯ ลุยน้ำแจกถุงยังชีพ ชาวบ้านกุดกว้าง

6B641E9A-ADEF-4672-A23E-297FA6B8DD09
พระวัดหนองแวงพระอารามหลวง ลุยน้ำแจกถุงยังชีพ ชาวบ้านกุดกว้าง ส่วนชาวบ้านต้องการข้าวกล่อง และยารักษาโรคน้ำกัดเท้าที่สุด
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ที่วัดธาตุกุดกว้าง ม. 17 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง รองคณะอำเภอพระยืน และฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ พร้อมถุงยังชีพ น้ำดื่มไปมอบให้กับพระครูปริยัติสารสุนทร อายุ 85 ปี เจ้าอาวาสวัดบ้านกุดกว้าง และพระสงฆ์ภายในวัด ซึ่งวัดถูกน้ำท่วมขังมาร่วม 1 สัปดาห์แล้ว
จากนั้น เจ้าอาวาสวัดหนองแวงและคณะพระสงฆ์ ได้นั่งเรือนำถุงยังชีพ น้ำดื่มไปแจกให้ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบ้าน จำนวน 97 หลังคาเรือน
พระครูปริยัติธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง  กล่าวว่า หลังจากที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงจัดให้มีการรับบิณฑบาตรในวันตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันออกพรรษา ได้เชิญชวนสาธุชน มาร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อจะนำไปมอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั้น และตามประสงค์ดังกล่าว  จากการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีบัญชาให้ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ให้เจ้าคณะผู้ปกครองระดับไหน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับวัด ได้ให้ความช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามศักยภาพของตน
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้บัญชาถึงหลวงพ่อพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค4 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาช่วยเหลือในพื้นที่ภาค 9 ผ่านเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด จังหวัดละ 100,000 บาทไปแล้ว ในระดับจังหวัดโดยจังหวัดขอนแก่น มีเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณ ได้มอบหมายให้เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 34 พื้นที่แล้ว
“วันนี้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด ร่วมกับพระยุทธนา อริโย ผอ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ วัดธาตุกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า โดยมีหลวงพ่อพระครูปริยัติสารสุนทร และผู้บริหารเทศบาลเมืองเก่าพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้นำข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรในวันออกพรรษามามอบแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน”
ในขณะที่นางพิกุล อัคฮาต  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดกว้าง ม. 17 กล่าวว่า บ้านกุดกว้าง ถูกน้ำชีเอ้อท่วมมาตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ท่วมบ้านพักอาศัยของชาวบ้านจำนวน 97 หลังคาเรือน  ประชากรจำนวน 390 คน ที่ได้รับความเดือดร้อน มีบ้านเรือน โรงเรียน  รพ.สต.เมืองเก่า และศูนย์กศน. และวัด ถูกน้ำท่วม โชคดีที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่านำข้าวกล่องมาแจกให้ชาวบ้านมีข้าวกิน ทั้ง 3 มื้อ เช้า เที่ยง เย็น ส่วนถุงยังชีพ ยังไม่มีหน่วยงานใดนำมาช่วยเหลือ
นางประภันมนต์ พรพิพัฒน์ อายุ 62 ปี ชาวบ้านกุดกว้าง  กล่าวว่า ตั้งแต่น้ำท่วมบ้าน ยังไม่มีใคร หน่วยงานใด เอาถุงยังชีพมาให้ มีเพียงเทศบาลตำบลเมืองเก่า เอาข้าวมาแจกให้ทุกวัน เมื่อบ้านถูกน้ำท่วมหลายวันเช่นนี้สิ่งแรกที่ชาวบ้านต้องการ คือข้าวและอาหารปรุงสุกเพราะในบ้านไม่สามารถ ทำอาหารกินเองได้  รวมถึงยารักษาโรค ยารักษาโรคน้ำกัดเท้าเป็นนสิ่งที่จำเป็นมากที่สุด
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง