ACE เป็นปลื้มติดอันดับหุ้นยั่งยืน “ธนะชัย” เผยโรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่นประสบผลสำเร็จอย่างมาก

โรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น

ACE เป็นปลื้มติดอันดับหุ้นยั่งยืน “ธนะชัย” เผยโรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่นประสบผลสำเร็จอย่างมาก ขณะที่โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่นก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเช่นกัน

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า ACE เป็นผู้นำการดำเนินงานด้านธุรกินพลังงานสะอาดของประเทศไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา ACE ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มทรัพยากร จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งนับเป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลักด้านการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลรายแรก ที่ได้รับการคัดเลือกติดอันดับหุ้นยั่งยืน ซึ่งปีนี้มีบริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนทั้งสิ้น 170 บริษัท โดย ACE เป็น 1 ใน 26 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นครั้งแรก

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE

“ในพื้นที่ภาคอีสาน ACE มีการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายพื้นที่ ประกอบด้วย บุรีรัมย์, นครราชสีมา, อุบลราชธานี ,หนองคาย ,สุรินทร์ ,ร้อยเอ็ด และ ขอนแก่น ซึ่งที่ขอนแก่นนอกจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ อ.น้ำพอง ACE ยังเปิดดำเนินงานโรงไฟฟ้าขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ณ ตำบลโนนท่อน ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถกำจัดขยะชุมชนที่มีความชื้นได้สูงถึง 80% ด้วยวิธีการเผาตรงโดยไม่จำเป็นต้องคัดแยกและแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงก่อนรวมทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นโรงไฟฟ้าระบบปิดที่ไม่มีการปล่อยของเสียใดๆออกสู่ธรรมชาติ (Zero Discharge) แม้กระทั่งน้ำชะขยะก็ยังสามารถบำบัดให้เป็นน้ำใสและนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้าต่อได้ จึงถือเป็นโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบที่เหมาะจะนำไปใช้แก้ไขปัญหาขยะชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและต่างประเทศ”

นายธนะชัย กล่าวต่ออีกว่า เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่สอดรับตามเมกะเทรนด์ของโลกจะช่วยให้ผลประกอบการเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว สอดรับตามกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นต้นแบบผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของโลก อย่างไรก็ตามจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นช่วยสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ACE ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลตามหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) และปรัชญาธุรกิจที่ว่า ทำของเสียไม่ให้เสียของสามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือ ขยะมูลฝอย มาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กัน ซึ่งคาดว่าจะะส่งผลดีต่อหุ้น ACE เพราะการติดอันดับหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะนำไปใช้ตัดสินใจลงทุนควบคู่กับข้อมูลผลประกอบการทางการเงินอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง