น้องบาสฮีโร่ช่วยคนถูกฟ้าดูดเมืองอุดรได้ทุนเรียนต่อจาก มทร.อีสาน ขอนแก่น ป.ตรี-ป.เอก

ads2500x300

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ต.ค.2565 ที่ห้องประชุมไพศาล หลีละเมียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หรือ มทร.อีสาน รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ร่วมต้อนรับนายอรรถชัย อาจอุดม หรือ น้องบาส รวมทั้งคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ได้เดินทางมาร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นายอรรถชัย ที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเป็นจำนวน 614,100 บาท

ซึ่ง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบให้กับน้องบาส ที่จะเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี เทียบโอน ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 2 ปี และระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 3 ปี

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า นอกจาก มทร.อีสาน จะมอบทุนการศึกษาแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หากต้องการที่จะทำงานต่อ ทางมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะบรรจุ ให้เป็นบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยด้วย เพราะทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่า น้องบาสจะเป็นเบ้าหลอมที่ดี ที่จะส่งความคิดการเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นไปยังนักศึกษาคนอื่นๆรุ่นต่อไป ได้นำไปเป็นแบบอย่าง

ขณะที่ นายอรรถชัย หรือน้องบาส ฮีโร่ที่ช่วยเหลือนักเรีสนที่ถูกไฟดูดที่ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ขอขอบคุณทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่สนับสนุนให้โอกาสได้เข้าศึกษาต่อ ที่สนใจเรียนต่อที่ มทร.อีสาน เพราะมีคณะที่ชอบและตั้งใจว่าจะมาศึกษาต่อ ที่สำคัญคือได้อยู่ใกล้บ้าน เพื่อจะได้สามารถเดินทางไปหาดูแลยายได้ในช่วงวันหยุด เพราะไม่อยากให้ยายอยู่คนเดียว

“บอกยายแล้วว่าจะเรียนต่อที่ มทร.อีสาน ทั้งผมและยายรู้สึกดีใจมากที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาส รวมทั้งได้รับทุนการศึกษาด้วย และจะตั้งใจเรียนและทำให้ดีที่สุด”

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง