ผู้ว่าฯขอนแก่นต่อรองให้เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำสำเร็จ (มีคลิป)

KKLNewwwwsFB

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนั่งหัวโต๊ะขอต่อรองการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ สั่งระบายสูงสุดแค่ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน หลังเขื่อนอุบลรัตน์ขอปล่อยสูงสุดที่วันละ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร หวั่นกระทบพื้นที่ใต้เขื่อนที่ต้องประสบกับน้ำท่วมคาดยาวนานกว่า 2 เดือน พร้อมแจ้งเตือนประชาชนลุ่มน้ำพองและน้ำชี ขนของขึ้นที่สูง


วันที่ 5 ต.ค. 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีเขื่อนอุบลรัตน์จะมีการระบายน้ำสูงสุดที่วันละ 54 ล้านลูกบาศก์เมตรว่า จังหวัดขอนแก่นมีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยน้ำเพิ่มได้หลังน้ำเกินระดับความจุ 100% แล้ว แต่ให้ปล่อยเป็นขั้นบันไดยังไม่ให้ตามที่เขื่อนขอปล่อยสูงสุดที่ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ดังนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ระบาย 35 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ระบาย 38 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ระบาย 41 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

หลังจากนั้นจะระบายคงที่ วันละ 41 ล้าน ลบ.ม. จนกว่าจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะอนุกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมกันอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านั้นทางเขื่อนอุบลรัตน์ขอเพิ่มแบบขั้นบันไดเหมือนกันแต่ขอให้ปล่อยน้ำสูงสุดที่ 54 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งหลังจากสามวันนี้ไป 5-7 ตุลาคม 2565 ทางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจะนำเข้าหารือกันอีกครั้ง เนื่องจากมีแนวโน้มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลดลง อาจจะมีการปรับลดหรือเพิ่มการระบายตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่เหนือเขื่อนคืออำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขณะพื้นที่ท้ายเขื่อนที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำพอง ในเขตอำเภอน้ำพองและอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระดับน้ำถือว่าทรงตัวและนิ่งซึ่งคาดการณ์ว่า น้ำท่วมอาจจะยาวนานกว่า 2 เดือน อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเหม็นรวมถึงโรคที่มากับน้ำ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้ดูแลรักษาสุขภาพ หากมีอาการเจ็บป่วยก็ให้เข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลทันที

ส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี ขณะนี้มวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิที่จะเข้าสู่เขตจังหวัดขอนแก่น คาดการณ์ว่าจะมีมวลน้ำมากกว่า 1,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนเป็นบริเวณกว้าง จึงขอให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งลำน้ำชีได้เตรียมความพร้อมที่จะอพยพและการขนย้ายทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง