💧 แผนการระบายน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ 25-35 ล้าน ลบ.ม.

DD84D03C-5CF0-4ED7-931F-CA850FE6EB32
💧 แผนการระบายน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์มีดังนี้
วันที่ 29 กันยายน 2565 ระบายน้ำ 25 ล้าน ลบ.ม.
วันที่ 30 กันยายน 2565 ระบายน้ำ 28 ล้าน ลบ.ม.
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 31 ล้าน ลบ.ม.
วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 34 ล้าน ลบ.ม.
วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ระบายน้ำ 35 ล้าน ลบ.ม.
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง