‘บิ๊กตู่’ไปต่อ ศาลรธน.ชี้ขาด’รอด’ปมนายก 8 ปี เสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง

KKLNewsbigtoFB

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 ก.ย.65 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและปรึกษาหารือก่อนลงมติ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

จากนั้นเวลา 15.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย ศาลเห็นว่า ผู้ถูกร้องได้รับพระบรมราชโองการการแต่งตั้งเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2557 แต่รัฐธรรมนูญ 2560 มีบทเฉพาะกาลที่ระบุให้ ครม. ที่เป็น ครม. ก่อนมีรัฐธรรมนูญนี้ เป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญนี้

ศาลจึงพิจาณาว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 264 วรรคหนึ่ง มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ

  • ยืนยันถึงหลักความต่อเนื่อง แม้จะเป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่น แต่ถือเป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
  • เพื่อให้อยู่ใต้กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 โดยหากไม่ได้บัญญัติยกเว้นไว้ก็ให้ถือบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2560

ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้เมื่อ 6 เมษายน 2560 การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้อง จึงเป็นการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ จะต้องถือเอาวันเริ่มต้นของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็นวันเริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องจึงยังดำรงตำแหน่งไม่ครบตามกำหนด และความเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่สิ้นสุดลง

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไป

โดยมีรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง