ปิดแมท-เรารักขอนแก่น @ขอนแก่น

ปิดแมท-เรารักขอนแก่น @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
   

การขับเคลื่อนเมือง ด้วยแนวแก่นคิด “ขอนแก่นโมเดล”  คือ การเคลื่อนด้วยพลังของภาคเอกชน โดยมีภาครัฐให้การหนุนเสริม

ดังนั้น เพื่อให้มีการสื่อสารกันอย่างเข้าใจ ระหว่างองค์กร หน่วยงานต่างๆ จึงเกิดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น”  ขึ้น ในปี 2551 หรือเมื่อ 14  ปี ก่อน อันเป็นการพบปะหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และองค์กรตัวแทนภาคเอกชน ผลัดเปลี่ยนหนุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  เป็นอาหารเช้า มื้ออร่อย จานด่วน ใช้เวลาเช้าตรู่ ราว 06.30-08.30 น. จากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำงาน

เรารักขอนแก่น” ครั้งล่าสุด คือ ครั้งที่ 4/2565  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น –KICE มีเจ้าภาพเป็นภาคเอกชน 3 พลังสำคัญ ได้แก่ สภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  ครั้งนี้ มีความสำคัญ คือ ตรงกับห้วงเวลาของการเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการ หลายท่าน รวมทั้ง ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้วย

อาหารจานอร่อยถูกลำเลียง จากเจ้าภาพหลายคน แบบหิ้วมาแบ่งปัน ข้าวหม้อ แกงหม้อ อร่อยทุกอย่าง อาทิ  น้ำเต้าหู้ กาแฟ ปาท่องโก๋ โจ๊ก  ผัดไทยจานร้อน ผัดกันร้อนๆ ผัดหมี่เจ ข้าวมันไก่ ข้าวเหนียวหมูย่าง-ไก่ย่าง ขนมครก  และอีกหลายเมนู

การใช้โอกาสที่ได้พบเจอกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จึงเป็นเรื่องที่ช่วยหลายเรื่องกลายเป็นเรื่องง่าย และกลายเป็นเรื่องที่คลายตัวลง ง่ายดาย รวมทั้งการบอกกล่าวเรื่องใหม่ๆ อัพเดท เหตุการณ์ต่างๆ อีกด้วย

อย่างเช่น การอัพเดทสถานการณ์ น้ำท่วม เมื่อมีฝนตกมากมากกว่าปริมาณ เมื่อปี 2560 ย่อมเกิดภาวะน้ำท่วม มันคือ ธรรมชาติ ที่มนุษย์เข้าใจ เรียนรู้ ที่จะอยู่กับด้วยกัน ข้อมูลจึงสำคัญ ที่จะสื่อสารกัน

เรารักขอนแก่น” จึงเป็นเวทีที่มีความมาย โปรดติดตาม ครั้งต่อไป แต่สำหรับ ครั้งนี้ เป็นการปิดแมท ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับงบประมาณ ปี 2565 ณ 30 กันยายน ……

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง