บูรณาการ ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” @ ขอนแก่น

บูรณาการ ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” @ ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
   

อีกตัวอย่างของการทำงานเชิงพลังบวก บูรณาการงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายของส่วนรวมเป็นประเด็นหลัก

จังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา  มีเรื่องดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง อีกเรื่อง เป็นเรื่องของ “สององค์กร” ช่วยบูรณาการ การทำงาน เรื่อง การช่วย “เศรษฐกิจฐานราก” ด้วยกัน

หนึ่งคือ “มูลนิธิชุมชนขอนแก่น เพื่อทศวรรษหน้า”  และ อีกหนึ่ง คือ “บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์ เทรดเดอร์ จำกัด “

บูรณาการในเรื่องใด….หนึ่งเป็น ผู้ดูแลช่วยหนุนเสริมด้านการตลาด กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ทั้งกว่า 3,000 ราย ใน 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้บริหาร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น  และอีกหนึ่ง เป็นผู้ดูแล เงินทุนประเดิมในการปรับปรุงศูนย์ฯ ที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2563

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีการประชุม อัพเดท การทำงานร่วมกัน มีการเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการทั้งสององค์กร

เมื่อมองภาพย้อนกลับไป ล้วนเป็นเส้นทางเดินแห่งความสุข  ที่มีส่วนผลักดันเกิดยอดขาย ส่งผลเกิดเม็ดเงิน ลงสู่ชุมชน

มูลนิธิชุมชนขอนแก่น เพื่อทศวรรษหน้า ทำหน้าที่ รับเงินสนับสนุน การปรับปรุงศูนย์ฯ และบริษัทฯทำหน้าที่ รับไม้ต่อในการบริหารศูนย์ฯ และเปิดทำการอีกครั้ง นับตั้งแต่การเปิดเมื่อครั้งการก่อเกิด การมีนโยบายสินค้า OTOP ของประเทศไทย ในปี 2547

วันที่ 10 พศจิกายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น โฉมใหม่เปิดทำการ อีกครั้ง และใช้การบริหารจัดการ บนฐานคิดของเอกชน ที่ต้องคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง บวกกับการให้ความสำคัญกับการขายผ่านช่องทางออนไลน์

และแม้ว่า จะเกิดสถานการณ์ โควิด-19 พบว่า ศูนย์ฯ มียอดขาย เมื่อปี 2564 จำนวนกว่า 5 ล้านบาท และสามารถจ่ายปันผลกับผู้ถือหุ้นจำนวน  64 ราย ได้ ในอัตรา ร้อยละ 10

ทั้งสององค์กร ต่างทำหน้าที่ สมดุลระหว่างกัน เล่าสู่กันฟัง โดยมีเป้าหมาย ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตัวอย่างเล็กๆ ที่มองเห็นการเชื่อมต่อระหว่าง “จุดแห่งจิตอาสา “  หากมีการเชื่อมระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น ย่อมเป็นเรื่องดี ที่ทุกคน/หลายคน หว่านความดีไว้เต็มพื้นที่บ้านนี้ เมืองนี้ ….ใช่ไหม…

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง