คัดเลือก OTOP รอบ3/2565 @ขอนแก่น

คัดเลือก OTOP รอบ3/2565 @ขอนแก่น
ads2500x300

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
   

…ยอดขายสินค้า OTOP ของทั้งประเทศไทย รวมกันราวมากกว่าสามแสนล้านบาท ต่อปี ในยุคสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบ ระส่ำระสาย สูญหายกันไปหลายราย แต่…. ก็มีผู้ประกอบการ แจ้งเกิดใหม่ก็หลายรายด้วยเช่นกัน

บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดดอร์ จำกัด ในฐานะ บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น  มีนโยบายในการบริหาร ด้วยการนำระบบของเอกชน มาใช้บริหาร เพื่อปิด “จุดอ่อน” ของการทำงาน ที่ต้องการเติมเต็มของระบบราชการ และผู้ประกอบการรายเล็ก รายน้อย ที่กระจายกันอยู่ทั้ง 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา

การบริหารจัดการแนวเอกชน จึงตอบโจทย์ ด้านความยั่งยืน ที่ต้องสมดุล เรื่อง กำไร-ขาดทุน และดูแล ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง “บริหารใจ บริหารแนวคิด บริการลูกค้า”  จึงเป็น “โจทย์หิน” ที่ไม่ง่าย ในยุคก่อนเก่า ที่ไล่เรียง ตามลามเลยมาถึงวันนี้

ดังนั้น ด้านการบริการ คัดเลือกสินค้า OTOP ที่จะนำมาวางจำหน่าย ในศูนย์ฯ จึงต้องมีกระบวนการ  ที่ต้องผสมผสาน ลงตัว ตอบ “โจทย์ใจ” แห่งความสมดุล อันแสดงถึงเจตนารมย์ที่มีเป้าหมาย ความยั่งยืน-ยาวนานของศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นที่ตั้ง

การคัดเลือกสินค้า OTOP ในรอบ ที่ 3 ของปี 2565 จึงเป็นได้รับความอนุเคราะห์ จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มาช่วยตัดสิน คัดเลือกสินค้า ที่นำมาจากหลาย อำเภอ

ผลการตัดสิน ของท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นที่สิ้นสุด  จึงมีสินค้า จำนวน 42 รายการ มาจาก 7  อำเภอ เข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามาวางจำหน่าย ในศูนย์ OTOP ของพวกเรา อย่างเต็มภาคภูมิ ขอแสดงความยินดี ด้วย

ส่วน รายที่ยังไม่ผ่านในรอบนี้ ไม่ต้องเสียกำลังใจ ขอให้นำคำแนะนำของท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไปปรับปรุง รอบหน้า มาเจอกันได้อีก

รายละเอียด มีตามประกาศผล ที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว…

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง