พิการตา@ขอนแก่น

พิการตา@ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
   

ความสมบูรณ์ของมนุษย์ คือ การมีอวัยวะครบ 32 หากขาดหนึ่งใด เราเรียกว่า ” พิการ” อาทิ พิการแขนขา-แขน ขา ขาด ใช้งานไม่ได้   พิการทางการรับฟัง-หูหนวก  พิการทางสายตา-ตาบอด เป็นต้น

ความพิการอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการกำเนิด  อุบัติเหตุ และอื่นๆ  หากพิการในหลายอวัยวะ เราเรียกว่า “พิการซ้ำซ้อน”

ผู้พิการทางสายตา-ตาบอด พวกเขาอยู่ในโลกมืด เดินเหิน ทำอะไรได้เองตามปกติ   ประสาทสัมผัส ดีมาก ที่สำคัญพวกเขามักจะมีจินตนาการสูง โอกาสทางการเรียน มีในโรงเรียนที่พวกเขาต้องเรียนรู้  “อักษรเบล” จากนั้นจึงจะสามารถเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาขอนแก่น จัดตั้ง เมื่อ  ปี 2521  เริ่มต้นโดย “ดร.ประหยัด ภูหนองโอง”  ที่เช่าห้องแถว สอนเด็กตาบอด 13 คน จากนั้นจึงมีอีกหลายหน่วยงานเข้ามาการสนับสนุน อาทิ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภาคเอกชน พ่อค้าประชาชน มาร่วมกัน  “คุณบุรินทร์ บุริสตระกูล  บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างโรงเรียนคนตาบอดแห่งนี้ และต่อมามีการซื้อเพิ่มเติมอีก

มูลนิธิฯ จึงเป็นการเริ่มต้น ในจังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา  เมื่อ 44 ปีก่อน และขยายโอกาสให้ ผู้พิการทางสายตาไปยังอีกหลายจังหวัด อาทิ รามอินทรา-กทม,ร้อยเอ็ด,นครนายก,เพชรบุรี,นครราชสีมา,เชียงราย,มหาสารคาม,ลพบุรี และ สงขลา ในเวลาต่อมา

ปัจจุบัน  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาขอนแก่น  เป็นโรงเรียน สอนเด็กเล็ก ผู้พิการทางสายตา ตั้งแต่อนุบาล ถึงชั้น ประถม 6   เด็กๆ พักอาศัย อยู่ภายในโรงเรียน เป็นนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 93 คน มีครูดูแล ราว 18 คน

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้รับ ขนมแสนอร่อยจาก บริษัท เคจีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(มหาชน) ผู้ผลิตคุ้กกี้อร่อยเจ้าดัง คือ “อิมพีเรียล”  นึกถึงเด็กๆ ที่โรงเรียนนี้ ยิ่งนัก จึงนำขนมอร่อยไปมอบเด็กๆได้อร่อย สมวัยสดใสของพวกเขา

พบว่า พวกเขาเป็นเด็กร่าเริง ช่างเรียนรู้ ประสาทสัมผัสดี การสื่อสารดี แก้วเสียงในยามร้องเพลง สดใส เรื่องนี้ ต้องขอชื่นชม ครู อาจารย์ของโรงเรียนนี้ ที่เสียสละ อุทิศตน ในการทำงาน ซึ่งน่าจะต้องทำงานหนักกว่าเด็กปกติ อีกหลายเท่า  พวกเขาต้องพักค้าง ที่โรงเรียน เพื่อดูแลเด็กๆ จึงเป็นงานที่ต้องมีใจรัก เสียสละ และมีจิตใจดีงาม

เป็นกำลังใจให้ คุณครู ที่จะช่วยดูแล เยาวชน น้องผู้พิการทางสายตา  อย่างน้อยที่สุด พวกเขาจะเติบโต ในสังคม ที่จะไม่เป็นภาระของใคร และบางคนอาจกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อีกด้วย……

     

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง