⚠️นายกเทศมนตรีต.บ้านเป็ด ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด ริมบึงหนองโคตรน้ำจะขึ้น 50 ซม.ขึ้นไป👇

KKL Team Size News.00_00_15_21.Still058

นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมทีมงานขึ้นรถกระบะลุยน้ำท่วมรอบบึงหนองโคตรและในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดออกประกาศแจ้งเตือนเป็นเขตภัยพิบัติทั้งตำบล โดยนำรถติดตั้งเครื่องขยายเสียง วิ่งออกเตือนภัยขั้นสูงสุด แจ้งข่าว ตั้งแต่วันนี้คือวันที่ 28 ถึงวันที่ 30 กันยายน คาดว่ามวลน้ำจะสูงขึ้นอีกอย่างน้อย 50 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย จึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูง ใครจอดรถก็ให้เคลื่อนย้ายรถออกนอกพื้นที่ได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

💥💥 ประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านเป็ด ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่มีความประสงค์ต้องการ
– ข้าว น้ำดื่ม และกระสอบทรายกั้นน้ำ ..

** สามารถเข้ามาติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่ 1 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ วัดไทรทอง
📍 พิกัดวัดไทรทอง https://shorturl.asia/rFtKc

*** ประกาศแจ้งจุดรับกระสอบทรายกั้นน้ำเพิ่มเติม
1.ศูนย์ป้องกันบ้านเป็ด
2.อนามัยหัวทุ่ง
3.วัดไทรทอง
4.สนามฟุตซอล บ้านสันติสุข
5.วัดบ้านกอก ข้าง ร.ร.บ้านกอก

📞 ติดต่อสอบถาม โทร. 199 , 043-000553 หรือ 043-423869 ต่อ 432
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง