คลังเลือด มข. @ ขอนแก่น

คลังเลือด มข. @ ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
   

วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เจริญก้าวหน้า ไปในทุกๆด้าน พบว่า เมื่อสถิติของมนุษย์เสียชีวิตด้วย  “โรคมะเร็ง” เป็นอันดับหนึ่ง จึงมีการค้นคว้า “วัคซีนมะเร็ง” ฉีดเข้าไปในร่างกาย เพื่อเพิ่มกองกำลังทหาร ภายในร่างกาย เข้าไปต่อสู้กับเซลล์ตัวร้าย ผลการทดลอง เป็นที่น่าพอใจ  และกำลังมีการจัดตั้งคลีนิค หรือศูนย์การทำงาน ที่ ส่วนกลาง-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และข่าวดี ต่ออีกว่า “โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ”  กำลังจะเริ่มตั้งศูนย์ฯ นี้ เช่นกัน นับว่าจะเป็นแห่งแรกของภาคอีสาน เชียวนะ…

แม้กระนั้น ก็ตาม…เรื่องที่ยังต้องรอ ที่ มนุษย์ ยังต้อง ใช้ โลหิตมนุษย์ ด้วยกัน งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังเดินทางไปไม่ถึงการใช้สารใดๆมาทดแทน โลหิตมนุษย์ ได้ เหมือนอวัยวะอื่นๆที่เราได้ยินกัน เช่น ไตเทียม แขน-ขาเทียม เป็นต้น

เป็นความโชคดี ที่คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นความรู้ ตั้งแต่ต้นทางโลหิตของมนุษย์ ว่าเป็นส่วนสำคัญ ในมวลของเหลว 70% ในร่างกาย การทำงานที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงร่างกาย

วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ มีการใช้ประโยชน์จากโลหิต อย่างเต็มที่ เช่น การคัดแยกหมู่เลือด  การทดแทนกัน กระบวนการนำส่วนต่างๆในโลหิต ไปใช้งานกับร่างกาย อาทิ เกร็ดเลือด  การจัดเก็บในอุณภูมิที่เหมาะสม อายุการใช้งาน การลำเลียงพื่อนำใช้งานในห้องผ่าตัด และอื่นๆ ล้วนเป็นความรู้ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ อันจะเป็นการนำไปสู่ความมั่นใจในการทำงานของ “จิตอาสา ที่จะร่วมคณะไปกับ หน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ของทั้ง 3 หน่วยงานหลัก ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , โรงพยาบาลขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

นับเป็นความรู้ ที่สามารถนำไปถ่ายทอด และใช้ประโยชน์กับตน/คนรอบข้าง ประชาชนทั่วไปได้อย่างสนุก เชื่อว่า การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน  ย่อมเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

การบริจาคโลหิต ครั้งแรก และครั้งต่อๆไปของคุณๆ จะมีความหมาย กับเลือดทุกหยดในกาย ที่ได้แบ่งปัน “ 1 คนให้ 3 คนรับ “  อิ่มเอม สุขล้นๆ ช่วยต่ออายุคนที่เรารัก ให้อยู่กับเราไปนานๆ เรื่องแบบนี้ ไม่โดนกับตัวเอง ไม่มีวันเข้าใจ ประสบการณ์ตรง จึงจะช่วยทุกสถานการณ์คลี่คลาย ผ่อนหนักเป็นเบา ปัดเป่าเบา ให้มลายไป…..

บันทึกช่วยจำ : ขอขอบคุณ รศ.นพ.เกรียงศักดิ์  เจนวิถีสุข ผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อนุเคราะห์การเยี่ยมชม อย่างถึงแก่น

การดูแลผู้บริจาคโลหิต ว่ากันว่า..เป็น น้องๆ บริการ 5 ดาว มีนวดแผนไทย เครื่องดื่ม ขนม ของว่าง ห้องสมุด เพลงเบาๆ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง