สารานุกรมไทยฯ @ ขอนแก่น

สารานุกรมไทยฯ @ ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
   

การอ่าน ย่อมนำมาซึ่ง พลวัตรกลไกของสมอง ทำงาน ผ่านดวงตา สมองประมวลภาพ/ข้อมูล นำมาซึ่งความเข้าใจ จดจำ ถ่ายทอด และ สะสม เป็นคลังข้อมูล ในสมองส่วนหลัง เสมือนกล่องฮาร์ดดิส-สมองกล ของเครื่องคอมพิวเตอร์

และหากมีการเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ ยิ่งทำให้ความทรงจำ ฝังตรึงแน่นเหนียวในระบบมากยิ่งขึ้น เราจึงมักจะพบว่า นักการตลาดนิยมหยิบเรื่องนี้ไปใช้งาน  เช่น การเปิดบูธชงชิมในห้าง การทัศนศึกษา การเยี่ยมชม และอื่นๆ

อาการเดียวกับอารมณ์ที่เราไปชมคอนเสริ์ทของศิลปินคนโปรด แม้จะจบไปแล้ว ยังรู้สึกฟินๆ เหมือน “พี่เบิร์ด”  ยังมาร้องเพลงอยู่ตรงหน้า นั่นแหละ….

การอ่านหนังสือ หากมีกิจกรรม เข้ามาเสริมพลัง ย่อมเป็นไปตาม บทเรียนที่วางไว้ คือ ฉันรู้- ฉันเห็น- ฉันจดจำ และนำไปขยายผล

โครงการ “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  โดย พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในรูปแบบ ของงานพิมพ์กระดาษ ปี พ.ศ. 2516  ปัจจุบัน มี 42 เล่ม  แต่ละเล่ม จัดหมวดหมู่ไว้ น่าอ่าน ยิ่งนัก

เป็นหนังสือชุดที่มีคุณค่าเอนกอนันต์ โรงเรียนหลายแห่งจึงนำมาเป็น  “เรือธง”  ในการทำกิจกรรม ส่งเสริมเด็กนักเรียน รักการอ่าน  สนุกคึกคักกันทั้งโรงเรียน

วันนี้ แม้ระบบการพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเล่ม อาจน้อยลง แต่ โครงการฯ นี้ยังคงเดินทางมาตลอด 49 ปี

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดสรรงบประมาณ ในการซื้อ สารานุกรรมไทยสำหรับเยาวชนจำนวน 4 ชุด (ชุดละ 8,000./บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 32,000./บาท) มอบให้กับโรงเรียน  4 แห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สารานุกรรม ได้แก่ โรงเรียน บ้านสองคอนศิริคุรุรัตน์  อำเภอเมือง, โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล อำเภอพล,โรงเรียนบ้านหนองแวงมน อำเภอพล และโรงเรียนชุมชนโนนหัววันครู อำเภอน้ำพอง

คุณครู เล่าว่า  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยังคงจำเป็นกับการเรียน แม้จะเป็นยุคดิจิตัล มีโลกออนไลน์เข้ามา  แล้วก็ตาม แต่สำหรับทักษะ การอ่าน การสังเกตุ การจับประเด็น ยังคงเป็นเรื่องราวที่มนุษย์ต้องสื่อสารกัน ด้วย “ใจถึงใจ” เครื่องยนต์ กลไกอื่น ยังทดแทนไม่ได้….

สายพระเนตรอันยาวไกล  ให้ลูกไทย ได้เติบใหญ่ เป็นบุคคลากรทรงคุณค่าของแผ่นดิน สืบไป………

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง