เฮือนกาชาด 4 หลังสุดท้าย @ ขอนแก่น

เฮือนกาชาด 4 หลังสุดท้าย @ ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
   

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น   จัดทำโครงการ “กาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2565  จำนวน 12 อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการสร้าง “เฮือนกาชาด” คือ อำเภอแวงน้อย สีชมพู บ้านแฮด ชนบท ภูผาม่าน มัญจาคีรี แวงใหญ่ โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา หนองนาคำ พระยืน และ เวียงเก่า

เป็นการ “สร้างบ้าน” ให้กับครอบครัว ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ใน 12 อำเภอ โดยใช้ทุนบริจาค ของ “คู่เสี่ยว” ที่ร่วมกันบริจาค  เมื่อครั้งการจะก่อตั้งกิ่งกาชาด  เมื่อปี 2561  แต่ผลการ ประเมิน ยังไม่ผ่าน จึงนำมาสร้างบ้าน ใน 12 อำเภอ กุศล และความดี ยังอบอวลอยู่ในพื้นที่เดิม บนความตั้งใจของผู้บริจาค  และเงินจากการจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณ  แล้วนำกลับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา ตามอรรถพจน์  “ เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”   เป็นเงินงบประมาณรวม 1,668,000 บาท  (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

“เฮือนกาชาด”  มอบ  2  อำเภอ  แรก  เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565  คือ อำเภอแวงน้อย และ อำเภอภูผาม่าน-เล่าสู่กันฟัง ก่อนหน้านี้แล้ว

ตามมา อีก 2 อำเภอ หลังที่ 3 และ 4  อำเภอหนองนาคำ และ อำเภอเวียงเก่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565-เล่าสู่กันฟัง ก่อนหน้านี้แล้ว

ตามด้วย 4 อำเภอ คือ สีชมพู  โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา และ บ้านแฮด  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 -เล่าสู่กันฟัง ก่อนหน้านี้แล้ว เช่นกัน

และถึงคิวการส่งมอบ 4 หลังสุดท้าย ของปีงบประมาณ 2565   คือ อำเภอแวงใหญ่  ชนบท มัญจาคีรี และ พระยืน  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นายกรุง  นามสง่า   นายอำเภอแวงใหญ่    นำข้าราชการ  ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น สำรวจผู้ยากไร้ และเป็นคนดีของชุมชน โดยได้รับเสียงลงมติจากสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ว่า ครอบครัวนี้ สมควรได้รับ “บ้านหลังแรก”  ของพวกเขา คือ นายหำ นาพะยัพ อายุ 62 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ขยันทำกิน ฤดูน้ำหลากเช่นนี้ เขาลงทอดแห จับปลา มากิน ไปขายที่ตลาด พอมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว

คู่เสี่ยวที่ให้การสนับสนุน เฮือนกาชาด ของอำเภอแวงใหญ่ คือ คุณวิวรรธน์  เหมมณฑารพ  CEO บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก และ คุณโชคชัย  คุณวาสี  CEO บจก.โตโยต้า ขอนแก่น   ขอบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

นายศักดา  ต้นคชสาร   นายอำเภอชนบท   เล่าว่า ประชามติของสมาชิกในชุมชน เป็นเอกฉันท์  ว่า ครอบครัว ผู้ที่สมควรได้รับ “บ้านหลังแรก” ของพวกเขา คือ นางลำไย  แก้วจำปา อายุ  68 ปี เลี้ยงชีพด้วยเงินผู้สูงวัยจากรัฐบาล

คู่เสี่ยวที่ให้การสนับสนุน เฮือนกาชาด ของอำเภอชนบท คือ คุณชูเดช คงสุนทร CEO  wice Logistics Plc และ คุณเสกสรร งามดี  CEO บจก.ไทยเฮอร์เบิลสแตนดาร์ด ขอบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

นายพยุง  เหล็กดี   นายอำเภอมัญจาคีรี    เล่าว่า  ผลสำรวจผู้ยากไร้ และเป็นคนดีของชุมชน โดยได้รับเสียงลงมติจากสมาชิกในชุมชนนั้นๆว่า ครอบครัวนี้ สมควรได้รับ “บ้านหลังแรก” ของพวกเขา คือ นายสน  สาลี อายุ 65 ปี อาศัยอยู่กับภรรยา ที่เป็นโรคเบาหวาน และมีหลานตัวเล็ก วัย 8 ขวบที่ต้องดูแล

คู่เสี่ยวที่ให้การสนับสนุน เฮือนกาชาด ของอำเภอมัญจาคีรี   คือ คุณธรากร  อังภูเบศวร์ และ คุณอาภรณ์  ลิ้มธีระกุล  เจ้าของ ร้านเฮงง้วนเฮียง ขอบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

นายสรันย์  พานจ้นทร์   นายอำเภอพระยืน      นำข้าราชการ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำรวจผู้ยากไร้ และเป็นคนดีของชุมชน โดยได้รับเสียงลงมติจากสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ว่า ครอบครัวนี้ สมควรได้รับ “บ้านหลังแรก”  ของพวกเขา คือ นางสาวอุทร สารินา อายุ 57 ปี อาศัยอยู่กับลูกชาย วัยรุ่น กำลังเรียนชั้น มัธยม 3 เป็นเด็กกตัญญู ดูแลแม่ อยู่ไม่หาง และอยากเป็นช่างยนต์ กำนัน จึงรับปากว่าจะหาที่ฝึกอาชีพให้ นะ หลานชาย

คู่เสี่ยวที่ให้การสนับสนุน เฮือนกาชาด ของอำเภอพระยืน คือ คุณกฤษณ  ฉันทวรกิจ และ คุณอดิศักดิ์  อังศรีประเสริฐ  CEO บริษัท ไนซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป  ขอบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

พบว่า เจ้าของ “บ้านหลังแรก”  ทุกราย มีอาการน้ำตารื้น ไหล ทุกราย ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ด้วยสำนึกในพระบารมี ที่ทำให้พวกเขา มีชายคา คุ้มแดด คุ้มฝน

การมอบ “เฮือน-บ้าน” กับผู้ยากไร้ ในปีงบประมาณ 2565 ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 12 หลัง เสร็จสิ้น ส่งมอบ ให้เจ้าของบ้านตัวจริง เป็นที่เรียบร้อยลงแล้ว

คำตอบ ของเรา เมื่อถึง วันคล้าย “วันเกิด”  คือ การแบ่งปัน เพื่อใครได้.. อีกหลายคน อิ่มใจ อิ่มบุญ พวกเขามีความสุข มีรอยยิ้มบนคราบน้ำตา ย่อมนำมาซึ่งความสุขของผู้ให้ด้วย เช่นกัน…

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง