ขอนแก่นเอาจริงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเต็มที่ นำร่องพื้นที่หน้าโรงเรียน คู่ขนานกับ 8 จังหวัดทั่วไทย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 ก.ย.2565 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ถ.กลางเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์และการปรับปรุงทางม้าลายขีดสีตีเส้นการจราจรในการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ตามมาตรการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี โดยจะมีการเปิดกิจกรรมพร้อมกันทั้งประเทศใน 8 จังหวัดนำร่องโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การขับขี่รถสวมหมวกนิรภัย 100 %,การปรับปรุงทางข้าม ทางม้าลาย, ขีดสีดีเส้นชะลอความเร็ว การจัดทำป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ ก่อนถึงทางข้ามในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และผู้เดินทางเท้ามองเห็นได้ชัดเจน มีความปลอดภัยในขณะเดินทางข้ามถนนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์การขับขี่รถสวมหมวกนิรภัย 100 % รวมทั้งการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ถือว่าเป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถ และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในการเดินทางข้ามถนน

“ทั้งหมดเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่มีความตระหนัก ถึงการขับขี่รถสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การลดความเร็วเขตชุมชน สถานศึกษา และหยุดให้คนข้ามในทางข้าม ตลอดจนให้มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน มีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกในภาพรวมอีกด้วย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง