เผย ขอนแก่นคนงานติดโควิด 85 คน จากที่เกี่ยวข้องกับแคมป์ ทั้งหมด 345 คน มาจากไหนบ้าง?

1

รายงานการตรวจ PCR
1.คนงานที่เกี่ยวข้องกับแคมป์ ทั้งหมด 345 คน
• เป็นคนไทย 223 คน
• คนต่างชาติ 122 คน
2. แรงงานมาจาก กทม . ตรวจ 28 ราย พบเชื้อ 26 ราย
3. แรงงานประจำแคมป์ ตรวจ 137 ราย พบเชื้อ 52 ราย
4. พนักงาน office ตรวจ 62 ราย พบเชื้อ 5 ราย
5. ช่างเชื่อม(ไม่ประจำ) ตรวจ 2 ราย พบเชื้อ 2 ราย

รวมพบเชื้อทั้งหมด 85 ราย

ตรวจ 165 ราย คือ ข้อ 2+3
ตอนนี้ ขอนแก่นได้ทำการ bobble and seal เรียบร้อยแล้ว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง