สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นวันที่ 15 กันยายน 2565

KKLNewsFB15

วันนี้ 15 ก.ย. 65 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางไปตรวจติดตามน้ำที่บ้านบึงเป่งและบ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพองหลังบางจุดน้ำพองเอ่อล้นและรั่วซึม ตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบางจุดเพื่อระบายน้ำออกไปพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ สำหรับจังหวัดขอนแก่นยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตลอดช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ได้รับความเสียหายและจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 14 อำเภอ 91 ตำบล 565หมู่บ้าน 10 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,729 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บ้านเรือนเสียหาย 26 หลัง พื้นที่เกษตรเสียหาย 177,774 ไร่ ถนนเสียหาย 18 เส้น ฝาย 12 แห่ง คอสะพาน 1 แห่ง

ขณะที่วันนี้ 15 กันยายน 2565 มีน้ำจากชัยภูมิผ่านลำน้ำเซิน และน้ำจากจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ไหลผ่านลำน้ำพะเนียงเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ที่ปริมาณ 69 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นวันที่น้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากที่สุดในรอบหลายปีนี้โดยมีน้ำ 61 % และทางเขื่อนได้ปล่อยออก 25 ล้านลูกบาศก์เมตรสู่ลำน้ำพองไหลต่อไปยังลำน้ำชีซึ่งน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 1 เมตรสำหรับการช่วยเหลือทางจังหวัดก็ให้ทุกอำเภอสำรวจและมีช่วยเหลือเบื้องต้นมีสิ่งของไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนไปก่อนและงทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าไปช่วยเหลือได้เพราะมีการประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วโดยสถานการณ์ล่าสุด อำเภอบ้านไผ่ สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง