ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมที่อำเภอชุมแพ

14 ก.ย. 2565 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ บ้านท่าเดื่อ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย ถนนคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายระยะทางประมาณ 20 เมตร ทำให้รถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากเป็นถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ไปตลาด ขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยได้สั่งการกับนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ พร้อม ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ดา รัตนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้หากฝนไม่ตก ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมกำลังคน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้พร้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ทันท่วงที พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในฝั่งตะวันตก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยลำน้ำเชิญรับน้ำมาจากพื้นที่ อ.ภูผาม่าน ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำมาก และจะไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ คาดว่าอีกประมาณ 2-3 วัน ปริมาณน้ำจะลดลง จึงต้องเร่งสั่งการให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำเชิญ โดยภาพรวมตั้งแต่ อ.ภูผาม่านลงมา มีพื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 8,000 ไร่ สิ่งที่กังวลคือผิวจราจรที่อยู่ใกล้ลำน้ำเชิญ จะมีการกัดเซาะด้านล่างถนน จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหากถนนมีการทรุดตัว

ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ติดกับลำน้ำเชิญกำลังเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมร้านโดยเฉพาะครัวด้านหลังร้าน หลังจากลำน้ำเชิญได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ภายในร้านโดยเฉพาะซุ้มอาหาร ถูกน้ำท่วมจนถึงหลังคา

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง