ขอนแก่นนำนักธุรกิจรุ่นใหม่ ส่องช่องทางการลงทุนที่ สปป.ลาว ประสานงานร่วมบิ๊กเนม ขยายโครงข่ายการค้า การลงทุน อย่างต่อเนื่อง

AE109B6C-E78D-4E7B-8C5C-0BF6AAE1F188

นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรม .ขอนแก่น ได้นำกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หรือ Young FTI KhonKaen รุ่น4 จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และหาประสบการณ์ในการนำมาปรับใช้ในธุรกิจ โดยคณะนักธุรกิจได้ประชุมร่วมกับนายไพบูน พงสะหวันรองประธากลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป และผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารพงสะหวัน จำกัดแห่ง สปป.ลาว , นางแสงดาว บุพกรคำ ผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัทพงสะหวัน จำกัดและนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม .ขอนแก่นและประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น  โดยมีผู้บริหารในกลุ่ม .พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว และนักธุรกิจจาก .ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม .ปิโตรเทรดดิ้งลาว จำกัด(มหาชน) อย่างพร้อมเพรียง

นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจและผู้ที่ต้องสือทอดการดำเนินธุรกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งการได้มาศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจหลากหลาย อย่างกลุ่มบริษัทพงสะหวันกรุ๊ปและเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานหลายๆอย่างตลอดจนได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและขอนแก่นมาโดยตลอดหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการเตรียมรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝึกปฎิบัติงานในช่วงปลายปี 2565 และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลในขอนแก่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับอาเซียน การลงนามความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

การอบรมและดูงานซึ่งแสดงถึงศักยภาพการรวมตัวของทายาทนักธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงและสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้รู้ผู้เชียวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อบรมได้นำไปใช้และปฏิบัติงานและต่อยอดทางธุรกิจได้จริงและลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัวระหว่างเจ้าของธุรกิจและทายาที

ขณะทีนายไพบูน พงสะหวัน ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารพงสะหวัน กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่างๆในเครือของพงสะหวัน กรุ๊ปที่ สปป.ขณะนี้ได้ดำเนินการแบบขยาสโครงข่ายและประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนที่มากขึ้น ซึ่งขอนแก่น เป็นคู่ค้าหรือเป็นหน่วยงานที่ดำเนินร่วมกันมาอย่างยาวนานและมีผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจนและประสบผลสำเร็จในหลายโครงการดังนั้นหลังจากสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลง การประสานความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและกิจกรรมโครงการต่างๆจะคึกคักมากยิ่งขึ้น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง