ผู้ให้ ผู้รับ @ขอนแก่น

ผู้ให้ ผู้รับ @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

ในโลกใบนี้ มีผู้ให้ และมีผู้รับ  นักจิตวิทยา มอง ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  ผู้ให้ ผู้รับ และ ผู้แลกเปลี่ยน

ผู้ให้  : มักสนใจผลประโยชน์ของผู้คนรอบข้าง และมักจะคิดเผื่อว่า พวกเขายังต้องการอะไรอีก

ผู้รับ : มักให้ความสำคัญของตัวเอง มากกว่าความต้องการของผู้อื่น เพราะเชื่อว่า ทุกอย่างรอบตัวนั้น มีอยู่อย่างจำกัด

ผู้แลกเปลี่ยน  : มักเชื่อมั่นความเท่าเทียม จึงต้องมีการยื่นหมู ยื่นแมว

ในรอบ 10 ปี ของการเก็บข้อมูล พบว่า ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 56  จะมีลักษณะเป็น “ผู้แลกเปลี่ยน”  โดยมีความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อเกิดความเท่าเทียมกับผู้อื่น

คนทุกกลุ่ม มีโอกาสแห่งความสำเร็จ ใกล้เคียงกัน แต่พบว่า “กลุ่มผู้ให้” จะเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้มากกว่าใครๆ และยังมีโอกาสที่จะอยู่ในโอกาสที่ต่ำสุดกว่าใครๆ อีกเช่นกัน  เพราะ ใจดีเกินไป

บุคคลิกของ “กลุ่มผู้ให้” จะมีคุณค่า ต่อองค์กรในระยะยาว ผู้บริหาร จึงเริ่มมองหา หรือรักษาคนเก่าไว้อย่างเหนียวแน่น

ความเคยชิน ทำให้ คนบางกลุ่ม แบมือ รับอย่างเดียว ที่เรียกกันว่า โครงการ “ประชานิยม” ไงล่ะ หากรัฐเล่นบทเป็น “ผู้ให้” ตลอดเวลา ประชาชนก็จะ ติดสบาย เพราะโดยธรรมชาติ ทุกคนอยากสบายๆ กันอยู่แล้วล่ะ

ลองมาปรับโหมด ปลุกระดม มี “กลุ่มผู้ให้” มากขึ้น และเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอที่ที่จะ ไม่ใจดีเกินเหตุ  น่าจะเกิดสมการ แห่ง การเป็น ผู้ให้ – ผู้รับ อย่างสมดุล และอาจแปรสภาพ เป็น “ผู้แลกเปลี่ยน”   ก็เป็นอีกโฉมของสังคมได้เช่นกัน ….

คุณล่ะ เป็น คนโหมดไหน  หรืออยู่กลุ่มไหน ลองสำรวจตัวเองกันหน่อยไหม…..

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง