เลิศรัฐ @ ขอนแก่น

เลิศรัฐ @ ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

เป็นธรรมดาของการทำงาน ที่ควรมีรางวัลเป็นกำลังใจ ใคนทำงาน ได้ชื่นใจกันบ้าง อย่าง ภาคเอกชน เขายังมี รางวัล CEO Awards , CSR Awards และอื่นๆ

ส่วนภาครัฐ เขาก็มีรางวัลให้หน่วยงาน กำลังพล เขาเหมือนกันนะ เรียกว่า รางวัล “เลิศรัฐ” ตั้งชื่อได้เก๋ๆ คือ ความเป็นเลิศ ของความเป็นหน่วยงานภาครัฐ ชัดเจนดี นะ….

เจ้าของต้นเรื่อง คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของรัฐ ให้มีการพัฒนาคุณภาพ ในการให้บริการประชาชน เริ่ม มาตั้งแต่ปี 2546 และในปี 2560 ได้รับรางวัล UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ

ปีนี้-2565 นับนิ้ว เป็นปีที่ 19 ของรางวัลนี้ จังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา กวาดรางวัลมา 6 รางวัล แบบลุ้นนิ่มๆ ไม่ถึงขนาดนอนมา เพราะต้องผ่านกระบวนการประเมินในหลายมิติ ทั้งมาแบบซึ่งๆหน้า และ มาแบบสายลับ สุดท้าย ก็กวาดมา ตามที่ว่า นั่นแหละ

ไหนมาดูกันว่า ภาครัฐของชาวขอนแก่น เขากวาดรางวัลอะไรมาบ้าง……

1. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต ระดับดี “การช่วยเหลือผู้ประกอบการไก่เขาสวนกวางในช่วงวิกฤตโควิด 19″ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า
3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
4. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี ” จากนาข้าวเป็นบ่อปลาสร้างมูลค่าสินค้าประมงสร้างชีวิต” โดยสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
6.รางวัลบริการภาครัฐดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดศรีษะและใบหน้า จากผลงานอุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device)

รางวัล มีไว้ให้ คนทำงานได้ปลื้มปริ่ม อาจต่างจากมุมของอีกหลายคน รางวัลเป็น เสมือน “น้ำทิพย์ ” ชะโลมใจ แปรเป็นพลังในการทำงาน คนไทยให้กำลังใจ กัน และกัน ได้ รวมทั้ง คิดบวก ได้ ใช่ไหม….

งานนี้ ชาวนครขอนแก่น-บ้านเฮา ยิ้มหน้าบาน กันละ…ไม่เชียร์บ้านเจ้าของ จะไปเชียร์ใครกันเล่า….. แม่น บ่ ล่ะ….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง