เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับลดการระบายน้ำลงเป็น 22 ล้านลบ.ม. เพื่อควบคุมระดับท้ายเขื่อน

2F3BFBFB-95F7-4EEA-914A-C1411204E0BC

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ข้อมูลเวลา 08.00 . ระดับปริมาตรน้ำในเขื่อน 1,333.33 ล้าน ลบ..คิดเป็น 54.84 % ของความจุเขื่อน(ความจุเขื่อน 100% เท่ากับ 2,431.30 ล้าน ลบ..) เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 32.31 ล้าน ลบ..เขื่อนสามารถรับน้ำได้อีก1,097.97 ล้าน ลบ..

แผนการระบายน้ำวันนี้ 22.00 ล้าน ลบ.. เป็นการระบายน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ เพื่อควบคุมระดับท้ายเขื่อน ซึ่งเป็นการระบายน้ำ ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่เนื่องมาจากสถานการณ์ฝนตก ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่21 สิงหาคม 2565 มีมติให้ควบคุมระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ให้อยู่ในระดับไม่เกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด(Upper Rule Curve) เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำ จึงให้มีการปรับเพิ่ม การระบายน้ำจากเดิมปกติที่ระบายน้ำวันละ 15 ล้าน ลบ..ต่อวัน เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได วันละ 3 ล้าน ลบ../วัน จนถึงอัตราการระบายไม่เกินวันละ 25 ล้านลบ../วัน (โดยการเพิ่มการระบายน้ำนี้ยังไม่มีผลกระทบด้านท้ายน้ำ) เพื่อควบคุมไม่ให้เกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด(Upper Rule Curve) และตามคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) สำหรับการบริหารจัดการน้ำช่วงเดือนสิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโทรศัพท์หมายเลข 0 4344 6392 หรือ 06 1396 8337 หรือทางเว็บไซต์http://nehcc-inter.egat.co.th และ http://water.egat.co.th หรือทาง Applicationชื่อEGAT Water

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง