ภาค 6 กับ 7 จังหวัด@ขอนแก่น

ภาค 6 กับ 7 จังหวัด@ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

ชิ้นส่วนเล็กของการทำงาน เมื่อมีการรวมเป็นกุล่ม เป็นภาค เป็นประเทศ เป็นทวีป ย่อมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งขึ้น เป็นลำดับ เรียกว่าเป็น กลยุทธ  “ไผ่รวมกอ

การทำงานของ เหล่ากาชาดจังหวัด ก็เช่นกัน  ในกลุ่ม ภาค 6 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ในพื้นที่แผ่นดินที่เชื่อมติดกัน เป็นระนาบ อาจมีบางบริบทที่คล้ายๆ กัน

เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่  ขอนแก่น บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย  หนองบัวลำภู และ อุดรธานี

ตามวาระ เหตุการณ์ปกติ  จะมีการพบปะ ประชุม หารือ แลกเปลี่ยนมิติการทำงานจิตอาสา ร่วมกัน ทุก 3 เดือน แต่เมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 การประชุม ครั้งก่อนหน้า ประชุม ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2563  หรือ เมื่อ 2 ปี ก่อน

เมื่อสถานการณ์ คลี่คลาย จึงนัดประชุมกัน ครั้งล่าสุด คือ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565  ที่ผ่านมา ณ จังหวัดหนองบัวลำภู –จังหวัดเจ้าภาพ กำหนด หัวข้อ การรายงานการทำงาน ในรอบไตรมาส สาม ของปีงบประมาณ 2565  คือ ระหว่าง เมษายน-มิถุนายน 2565

ในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา    มีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาด  และคณะกรรมการ  จากหลายอำเภอ เข้าร่วมประชุม อาทิ หนองเรือ ชุมแพ บ้านไผ่ พล ภูเวียง กระนวน น้ำพอง บ้านฝาง เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ และซำสูง รวม 67 คน

การทำงานของ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2565) ใช้งบประมาณ ราว 9 แสนบาท กับ 6 ภารกิจ

1 ) บรรเทาทุกข์ ให้กับผู้ประสบภัย อาทิ ไฟไหม้บ้าน ภัยจากพายุ และ โควิด-19 จำนวน 239 ครอบครัว

2 ) ส่งสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย กับ 5 โรงเรียน ด้วยการลงพื้นที่  อาสาร่วมทำงานกับผู้บริหารโรงเรียน และมอบถุงยังชีพทางการศึกษา ให้กับนักเรียน จำนวน  304 คน

3 ) การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  มีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ 175 ครั้ง ได้รับโลหิต   19,782 ยูนิค

4 ) การสังคมสงเคราะห์ มอบถุงยังชีพ  มอบเงินสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษา 99 ทุน

5 ) สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด อาสาสมัคร

6 ) การเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย

** กิจกรรม ที่ไม่ได้ลงมือทำ คือ ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ และ ส่งเสริม เผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด

การประชุม ในคราวนี้ เห็นความตั้งใจ ของการจัดเวลา มาพบกัน ในรอบสองปี จังหวัดที่เดินทางมาไกลสุด คือ บึงกาฬ ระยะทาง ถึงหนองบัวลำภู ราว 250 กิโลเมตร ไป-กลับ 500 กม. และ การเดินทางมาเป็นประธานที่ประชุม ของ นายกฤษฏา  บุญราช  ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย   ที่มามอบนโยบายและเติมกำลังใจกัน

เครือข่าย จิ๊กซอร์ เป็น กลยุทธ  “ ไผ่รวมกอ “ ที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ ……….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง