ม.ภาคฯติวเข้มกฎหมาย PDPA ให้กับนักศึกษา

1661569556640

ม.ภาคฯติวเข้มกฎหมาย PDPA ให้กับนักศึกษา เน้นหนักการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ภาพ รู้ทันการใช้สื่อในโลกยุคออนไลน์ ตามข้อกฎหมายที่บังคับอย่างรัดกุม

ที่ห้องเรียนรวม 242 อาคารคณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหัวข้อทำคอนเทนด์อย่างไร ภายใต้ข้อกฎหมายPDPA โดยมี ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,ผศ.ดร.จริยา ปันหวังกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,นางอมรฤทัย ภูสนามและ นายชนพัฒน์ ช่วยครุฑ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 4 จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต เข้าร่วมรับรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดเป็นศาสตร์ยุคใหม่ที่นักศึกษา ต้องเรียนรู้ที่เท่าทันอย่างครอบคลุมทุกศาสตร์อย่างรอบคอบ ซึ่งกฎหมาย PDPA ( Personal Data Protection Act) หรือ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2562 และได้เลื่อนให้มามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 1 มิ.ย.2565 อย่างไรก็ดีได้มีการทบทวนเกี่ยวกับผลบังคับใช้ พรบ.ดังกล่าว โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES ซึ่งผลจาก พรบ.ดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการสื่อสาร การโฆษณา การส่งเสริมการตลาดต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะหากยังคงนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการสื่อสารการตลาดใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอม จะสุ่มเสี่ยงให้เกิดการฟ้องร้องจากเจ้าของข้อมูล ซึงจะมีโทษทั้งทางอาญาทางแพ่งและโทษทางปกครองตามกฎหมายที่กำหนด

“ จะเห็นได้ว่าโทษจากกฎหมาย PDPA นั้นมีระบุไว้อย่างเด่นชัด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้และเข้าใจในข้อกฎหมายที่มีผลประกาศบังคับใช้แล้ว จึงได้มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการด้วยการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารมวลชนและรู้ถึงกฎหมาย PDPA มาถ่ายทอดประสบการในการทำงานสอดแทรกกับรายละเอียดทางข้อกฎหมายที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ดังนั้นการสื่อสารและการเรียนรู้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้วยประสบการณ์ มีการยกกรณีศึกษาและตัวอย่างจากการทำงานมาสอดแทรกกับเนื้อหาและรายละเอียดในข้อกฎหมายจะสื่อถึงความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงข้อควรระวัง ข้อกฎหมาย ที่นักศึกษาจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในโลกของสังคมยุคออนไลน์ ไร้พรมแดนที่ทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อได้อย่างง่ายและใกล้ตัวที่สุด”

ด้าน นางอมรฤทัย ภูสนาม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ยอมรับว่าในปัจจุบันทุกคนนั้นเป็นสื่อได้ และเป็นสื่อได้ง่ายมาก ดูได้จากการที่นักศึกษามีเพจของตนเอง,มีช่องยูทูปของตนเอง,มีคอนเทนต์ต่างๆ เป็นของตนเอง มีการโพสต์ภาพ โพสต์วีดีโอ มีแคปชั่นต่างๆ ทั้งในสื่อส่วนตัวที่เปิดเป็นสาธารณะ หรือการใช้สื่อสาธารณะต่างๆในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นกฎหมาย PDPA เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และตระหนักถึงคุณและโทษของการใช้สื่อ เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่หากมีการนำเสนอจะต้องมีการขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้องและได้รับความเห็นชอบเท่านั้นเพื่อป้องกันการฟ้องร้องและการดำเนินคดีต่างๆตามข้อกฎหมาย ทั้งการใช้ข้อความ,ใช้ภาพ หรือการกระทำใดๆที่หมิ่นเหม่ต่อข้อกฎหมาย ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นในบางข้อแต่การลดความเสี่ยงที่จะมีความผิดหรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯจะต้องรู้ และเข้าใจถึงข้อกฎหมายใหม่ใกล้ตัว ด้วยวิทยากรที่ต้องอยู่กับกฎหมาย PDPA ทุกวัน ซึ่งจะนำไปสู่การปฎิบัติที่ถูกต้องหากจะมีการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างรัดกุมและไม่ผิดต่อกฎหมาย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง