ทีมดี มีชัย@ขอนแก่น

ทีมดี มีชัย@ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

คน”  คือ พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร พิสูจน์มาแล้วในหลายประเทศ จากตำรา จากทฤษฏี มาปฏิบัติจริง จนเห็นเป็นรูปธรรม อย่าง “สิงคโปร์”

เรื่องคน จะบอกว่า “ง่ายก็ง่าย”  จะบอกว่า “ยากก็ยาก”  เพราะ “คน”  มีเลือดเนื้อและวิญญาณ ยากแท้ หยั่งถึง แต่หากขยันสื่อสาร สื่อกัน พูดกัน ย่อมเข้าใจกันมากขึ้น ฝ่ายบุคคลากร จึงต้องมีในเกือบทุกองค์กร และยกระดับเป็น ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร ก็เห็นกันอยู่มาก

การรวมพลังของเหล่าจิดอาสา ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็เช่นกัน  ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย  กระจายตัวไปยังอำเภอทั้ง 26  แห่ง ทั่วทั้งจังหวัด นับว่าเป็นเรื่องดีๆ ที่หลายคนอุทิศเพื่อชุมชนของตัวเอง บ้านเกิดของตัวเอง

เมื่อรวมตัวกันจนเข้มข้นได้ระดับหนึ่ง พวกเขาก็พร้อมที่จะรวมตัวกันขอจัดตั้ง เป็น  กิ่งกา ชาด ในบรรดาความพร้อมของ 3 ใน 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกโพธิ์ชัย  อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอ มัญจาคีรี ซึ่งผ่านการประเมินความพร้อมของคณะกรรมการเหล่ากาชาดแล้ว

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ด้าน “คน” ของทั้ง 3 อำเภอ  ซึ่งพัฒนามาจากศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ชุดที่เข้มแข็ง ที่เป็นกำลังสำคัญของ “กิ่งกาชาด” เป็นลำดับไป

ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องงานจิตอาสาของสภากาชาดไทย มีหลายเรื่องราว จากประวัติความเป็นมานับ 129 ปี ย่อมยาวนาน น่าศึกษา เพื่อร่วมสืบสานและมีความเข้าใจ ที่จะดำรง คงไว้ ยิ่งยาวนาน

การเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ เป็นแบบ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ เพราะเชื่อว่า ประหนึ่งเป็นการฝังชิฟแห่งความทรงจำ ที่เข้าถึง เข้าใจ อย่างลึกซึ้ง

ความรู้เรื่องราวของ กาชาดไทย กาชาดสากล จึง อยู่ตามฐานต่างๆ ตามสุมทุม พุ่มไม้ นอกห้องประชุม  พวกเขาทำความรู้จักกัน ได้เพื่อนเพิ่มขึ้น เป็นเครือข่าย และมีความสุขในการทำงาน

ตลอด 2 วัน 1 คืน หรือ ราว 10 ชั่วโมง ที่ร่วมกันเรียนรู้ จึงมีคุณค่า มีความหมายไม่รู้ลืม  พวกเขามีเสียงหัวเราะ เสียงเจรจาต่อรอง เสียงเพลง เป็นทีมเวิร์คที่จะตอบโจทย์ตามที่วิทยากรให้มา

พวกเขาสารภาพว่า  เป็นครั้งแรก ที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ เรื่องกาชาด แบบนี้ นอกห้องประชุมสนุกมาก  และอีกหลายคนบอกว่า เพิ่งมาสวนสัตว์ขอนแก่น-สถานที่จัดงาน เป็นครั้งแรก หากไม่มีงานนี้ ก็คงไม่มีโอกาสได้มาดอกนะ

(ว่าที่) กิ่งกาชาด ทั้ง 3 อำเภอ คือแก่ อำเภอโคกโพธิ์ชัย  อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอ มัญจาคีรี ต่างได้รับวัคซีน ในการสร้างความยั่งยืนกันไปแล้ว ป่านนี้คงกลับถึงบ้านแบบมีความสุข และรอข่าวใหญ่ ข่าวดี คือ วันที่ได้รับอนุมัติในการจัดตั้งกิ่ง อย่างเป็นทางการ อีกไม่นานเกินรอ…..

บันทึกช่วยจำ :
1 ขอขอบคุณ ทีมวิทยากร จิตอาสา ทุกท่าน ที่กล้ารับโจทย์ โหดหิน ฮา ไม่เคยทำ แต่ก็กล้าทำ
2 ขอบคุณสวนสัตว์ขอนแก่น  สถานที่ ร่มรื่น จึงขอกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม สนุกๆ

 รักกัน ผ่านเกมส์ ทำให้รู้จัก รักกัน ยิ่งขึ้น
รักกัน ผ่านเกมส์ ทำให้รู้จัก รักกัน ยิ่งขึ้น

โชว์ แมวน้ำ ความน่ารักของวัยเยาว์ และวัยใหญ่ ก็สนุกได้เช่นกัน
ความรู้ ความเข้าใจ อยู่ใต้ต้นไม้ และนอกห้องประชุม

เรียนรู้ การช่วยเหลือ คนจมน้ำ เรียน ได้ใส่ชุดว่ายน้ำ ด้วยนะ ยังกะ ประกวดนางงาม
สามัคคี คือ พลัง
สามัคคี คือ พลัง
(ว่าที่) กิ่งกาชาด ทั้ง 3 อำเภอ คือแก่ อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอ มัญจาคีรี ต่างได้รับวัคซีน ในการสร้างความยั่งยืนกันไปแล้ว

   

   

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง