“ตำบลโนนพยอม” ชุมต้นต้นแบบปราบยาเสพติดที่เห็นผลเป็นรูปธรรมของจังหวัดขอนแก่น (มีคลิป)

ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนตำบลโนนพยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ดำเนินการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่จากการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเห็นผลเป็นรูปธรรม จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการประเมินตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ตำรวจภูธรภาค 4


ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนตำบลโนนทอง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชนบท สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โรงเรียน และโรงพยาบาลพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และชาวบ้านตำบลโนนพยอมนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ แก่พลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ประธานคณะกรรมการประเมินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนพร้อมคณะ ที่ได้ลงพื้นที่มารับฟังเพื่อประเมินผลการฏิบัติงานโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติ แบบครบวงจร หลังจากที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยตํารวจภูธรภาค 4 และตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้ มอบหมายให้ สถานีตํารวจภูธรชนบทร่วมกับเรือดําเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ จนเกิดความเข้มแข็งสามารถขจัดยาเสพติดได้ระดับหนึ่งต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนพะยอม ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา อีกจํานวน 60,000 บาท สามารถดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีก 2 หมู่ คือหมู่ 8 และหมู่ 10 นอกเหนือจากหมู่ท่ี 6 ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ โดยได้ปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสร้างแนวร่วม สามารถเอกซเรย์ กลั่นกรองบุคคลรายครัวเรือน ผลที่ได้คือสามารถค้นพบผู้ที่ใช้สารเสพติด จํานวนทั้งสิ้น 50 ราย โดยความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

หลังจากได้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว ชุดปฏิบัติการได้บูรณาการการทํางานร่วมกันโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการให้ผู้เสพพบแพทย์ตรวจร่างกายและจิตใจ ใช้ศาสนาบำบัด กีฬาบำบัด สร้างพลังใจเดินรณรงค์และยังใช้ผ้าป่าเบาะแสจนจับกุมมนักค้าได้เพิ่มขึ้นอีก รวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่เลิกเสพมีอาชีพที่มั่นคง

ซึ่งภายหลังประธานตรวจการประเมินรับฟังผลการดำเนินโครงการจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชนบทและเครือข่ายต่างๆแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เปิดเผยว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชุมชนหมู่บ้านร่วมกันขจัดยาเสพติดได้ในระดับที่ดีจนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดกับอีก 11 จังหวัดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค4 อย่างไรก็ตามอยากให้เป็นพื้นที่ ตัวอย่างในระดับหมู่บ้านขยายสู่ตำบลเข้มแข็ง อำเภอเข้มแข็งและจังหวัดเข้มแข็งต่อไป ซึ่งการมีพื้นที่ที่เข้มแข็งไม่มีผู้เสพผู้ค้าความหวังที่จะให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่ก็เข้าสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น

จากนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานในการปฎิบัติงานของชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนทั้งการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ผู้ที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเช่น อาชีพทำพรมเช็ดเท้า เพาะเห็ดฟาง และ อาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีอาชีพที่มั่นคงไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง