“ประวิตร” รักษาการแทนนายกฯ หลัง ศาลรธน. รับวินัจฉัย ปม “นายก8ปี” สั่ง พล.อ.ประยุทธ์ “หยุดปฏิบัติหน้าที่” รอวินิจฉัย

คณะตุลาการ “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีมติ 5 ต่อ 4 ให้รับคำร้อง ปม “นายก 8 ปี ” เพื่อวินิจฉัยตามคำร้อง โดยสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ถูกร้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

24 ส.ค.65 เมื่อเวลา 13.00 น. มีรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญ กรณี “คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” พิจารณาคำร้องของสมาชิกรัฐสภาขอให้มีคำวินิจฉัยต่อ กรณีวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ครบ 8 ปี

ทั้งนี้ คำร้องของสมาชิกรัฐสภาที่เข้าชื่อเสนอมายังศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า
1.การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ”พล.อ.ประยุทธ์” เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.57 และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
2.รัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรคสอง มาตรา 158 วรรคสี่ และมาตรา 264 ห้ามนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกินกว่า 8 ปี โดยให้นับระยะเวลาต่อเนื่องและมิได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้เท่านั้น
3.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2561 และ 7/2562 กรณีมาตรา 264 ให้รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ต้องอยู่ในบังคับของรัฐธรรมนูญ 2560 และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 และ 24/2564 เรื่องการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังสามารถทำได้หากมิใช่โทษทางอาญา และ 4.เจตนารมณ์ของการจำกัดระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 158 วรรคสี่

“คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องของสมาชิกรัฐสภาเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ จึงมีมติ 5 ต่อ 4 รับคำร้องไว้เพื่อพิจารณาวินิจฉัย พร้อมกับ สั่งให้ผู้ถูกร้องคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.นี้เป็นต้นไป ”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าว่า หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะทำหน้าที่รักษาการนายกฯ เนื่องจากครม.เคยมีมติมอบหมายให้รองนายกฯ เรียงตามลำดับ เป็นผู้รักษาการนายกฯ หากนายกฯไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งพล.อ.ประวิตร เป็นรองนายกฯอันดับ 1

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง