โลกเงียบ@ขอนแก่น

โลกเงียบ@ขอนแก่น
ads2500x300

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

โลกใบนี้ มี แสง-สี-เสียง เราได้สัมผัส จากอวัยวะร่างกายของมนุษย์ ที่ธรรมชาติออกแบบมา ที่จะใช้รับ-ส่งกับ สิ่งแวดล้อมรอบตัว

ดวงตา : ใช้มองปรอบๆ ตัว ส่งภาพกลับไปยังสมอง และทำงานต่อ ว่าเห็นอะไร

จมูก : ใช้สูดอากาศ เข้าไปสันดาป เป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงภายในร่างกาย

หู :  ฟังเสียง จากทุกทิศทาง และมีการ สื่อสารตอบกลับ

ในทางการใช้ชีวิต ตามปกติที่อวัยวะทุกชิ้นทำงานตามปกติ มองเห็น-ได้กลิ่น-ได้ยินเสียง มนุษย์ก็จะมีปฏิกิริยา ตอบกลับ ตอบโต้ ร้อนหนาว ได้ตามแต่ละวิถีชีวิต

แต่หากอวัยวะ ชิ้นหนึ่งชิ้นใด บกพร่อง ใช้งานไม่ได้ เราเรียกว่า พิการ การใช้ชีวิต ก็ย่อมต้องปรับตัว มีตัวช่วย และใช้ชีวิตต่อไป ด้วย “ใจสู้”

การไม่ได้ยิน คือ อวัยวะ หู บกพร่อง พิการทางการได้ยิน เรียกว่า “หูหนวก” พวกเขาใช้ชีวิตในโลกเงียบ ไม่รับสู้เรื่องเสียง จึงสื่อสารกับผู้คนรอบข้างไม่ได้ สิ่งที่เข้ามาช่วยพวกเขา คือ ภาษามือ

รัฐบาล มีนโยบาย เรื่องการการศึกษา กลุ่มคนหูหนวก ด้วยการมีโรงเรียนเฉพาะ ขานเรียกว่า “โรงเรียนโสตศึกษา”

ขอนแก่น-บ้านเฮา มี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปี  2511หรือ เมื่อ 54 ปีก่อน มีแนวโน้มของจำนวนนักเรียนลดลง ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องดี เพราะนั่นหมายความว่า มีกลุ่ม คน หูหนวกในสังคมลดลง แต่พบว่า มีกลุ่มเด็กเกิดใหม่ เป็นกลุ่ม อ่อนด้อยทางสติปัญญา ออทิสติก มากขึ้น อาจด้วยสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตของ “มุนษย์แม่” ที่อาจมีตัวแปรอื่นๆมากระทบ ก็อาจเป็นได้

สุพจน์  ชะพินใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็น ผอ.คนที่ 4 เล่าว่า คุณครู บุคคลากรของโรงเรียนประเภทนี้ ต้องมีใจรักมากดีกรีกว่าครูสอนโรงเรียนปกติ เพราะต้องสื่อสารกับเด็กๆได้อย่างเข้าใจ ตลอด 54 ปี จึงมี ผอ. เพียง 4 คน แต่ละคน อยู่กันยาวนาน ทุกท่าน ที่แม้จะเกษียณไปแล้ว ก็ยังกลับเข้ามาดูแล ลูกๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นความเอื้ออาทร ที่น่ารัก น่าบูชา

บนเนื้อที่ ราว 12 ไร่ มีรั้วรอบ ขอบชิด  มีโรงเรียน โรงนอน โรงครัว โรงอาหาร สนามกีฬา ครบครัน สำหรับเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้

เหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น มีโครงการ “กาชาดห่วงใย มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจำปี 2565”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ด้วยการมอบทุนการศึกษา กับนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ทุกคน จำนวน 159 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมปีที่ 6   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอส่งพลังใจ เด็กๆ ทุกคน  ขยัน หมั่นเพียร อดทน ไม่ย่อท้อ เพื่ออนาคนที่สดใสของตัวเอง สู้สู้….

 

“พุ่มดอกใบเตย” ฝึมือ ของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา
กลิ่นหอม ละมุน…

 

“ภาษามือ” ที่เราเห็นในมุมจอ ทีวี
มีอักษร ที่ พวกเขาเรียน ช่วยสื่อสาร ระหว่างกัน และสังคม

 

“นางรำ “ พร้อมเพรียง จาก ท่ารำของคุณครู ที่พวกเธอ ที่มองเห็น
แม้ จะรำใน “โลกเงียบ”

 

 

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง