ขอนแก่นจัดมหกรรม อสม.เมืองขอนแก่น สู้โควิด-19 เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม.ที่มีผลงานดีเด่นและรวมพลังสร้างสุขภาพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 ส.ค.2565 ที่ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอสม.เมืองขอนแก่น สู้โควิด-19 ประจำปี 2565 โดยภายในงานได้จัดเป็นริ้วขบวนรณรงค์เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมเดินไปตามถนนสายหลักมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านโกทาโดยในขบวนมีการสอดแทรกการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันโรคโควิด-19 โรคไข้เลือดออก อุบัติเหตุ ยาเสพติด และให้ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ด้วย

ซึ่งภายหลังพิธีเปิดกิจกรรมประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น และมีกิจกรรมรวมพลัง อสม.เต้นแอโรบิก รวมถึงการแสดงบนเวที การแช่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ จับสลากรางวัลและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี อสม.ในเขตเมืองขอนแก่น เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงคุณค่าและคุณความดีของอาสาสมัครสาธารณสุข และได้กำหนดให้ วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานและเสียสละเพื่อสังคมมาทั้งปี อีกทั้งเชิดชูเกียรติของ อสม.ให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทการทำงานหลายสาขาและกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านและชุมชน ยกระดับการทำงานของ อสม. และกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน,ชุมชน ให้ดีขึ้น โดยให้เป็นวันที่มีความสำคัญต่อการสาธารณสุขในประเทศไทยอีกด้วย

“เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดงานมหกรรมในวันดังกล่าวได้ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นจึงจัดขึ้นในวันนี้”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง