อนาคต ความยั่งยืน @ขอนแก่น (ซีรีย์ ตอน 6-6)

อนาคต ความยั่งยืน  @ขอนแก่น  (ซีรีย์ ตอน 6-6)

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

สถิติ สามารถนำมาประมวลผล และพยากรณ์ สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในระหว่างทาง อาจมีเหตุไม่คาดฝัน เกิดขึ้นได้ เช่นกัน  เราจึงเรียกว่า การบริหารความเสี่ยง

การคาดเดา หรือพยากรณ์ล่วงหน้า ย่อมมีประโยชน์ในแห่งของการวางแผน เพื่อบริหารจัดการเรื่องได้อย่างมีแผน โดยควรมีแผนเผชิญเหตุ อยู่เคียงข้าง และพร้อมที่จะหยิบออกมาใช้งาน ทุกนาที ด้วยสติที่มั่งคง ที่จะเตรียมรับมือ อย่าง พร้อมพรั่ก…

ในการทำงานทุกชิ้น การวางแผน ย่อมเป็นเรื่องดี เรามีประสบการณ์เรื่อง โควิด-19 กันมาแล้ว ดังนั้น หากเราจะใช้มาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ โลกใบเก่า ที่ไม่เหมือนเดิม อีกต่อไป ย่อมเป็นเรื่องดี ใช่ไหม

จากนี้ไป ขอเล่าสู่กันฟัง แบบเป็น ซีรี่ย์ ขนาด 6 ตอน ดูซิว่า พวกเรากำลังจะเดินทางบนถนนสายเดียวกัน และจะช่วยส่องทาง พยากรณ์ กันไว้อย่างไร

ตอนที่ 6อนาคตของความยั่งยืน

          ถอดความ คำว่า “ยั่งยืน”  หมายถึง การดำรงคงอยู่ อย่างต่อเนื่อง ในมิติต่างๆของสังคม

หนึ่งในปัจจัย ที่จะก่อเกิดความยั่งยืน คือ  “ความสมดุล”  การแบ่งปัน ของคนกลุ่มต่างๆในสังคม

สถิติ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง พบว่า การถือครองที่ดิน ของทั้งประเทศ กระจุกอยู่กับ กลุ่มคน เพียง 5 % ของทั้งประเทศ  และ อีก  75 % ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเลย  แม้แต่ตารางนิ้วเดียว

พื้นที่ป่าลดลง ในรอบ 40 ปี จากร้อยละ 43 เหลือเป็น ร้อยละ  31

สำรวจความเสียหาย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  ได้แก่  น้ำท่วม มากกว่า 4 ล้านไร่ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 5,000./ ล้านบาท และภัยแล้ง เสียหายกว่า 9 ล้านไร่ มูลค่าราว 840 ล้านบาท

ในราวอีก 2 ปี ข้างหน้า กลุ่ม สว.ของไทย จำนวน สูงวัย จะเป็น 14 ล้านคน  และ ยังพบสถิติที่ไม่ปลื้ม กันว่า  ไทยเป็นคนทิ้งขยะลงทะเล มือวางอันดับต้นๆ ของโลก อย่างปีก่อน พวกเราทิ้งของลงทะเล มากกว่า  3 แสนตัน ต่อปี

จากตัวเลขสถิติ และการเกิดโรคภัย เข้ากับตัวเองและคนในครอบครัว เชื่อว่า หลายคนได้เริ่มตระหนก และตระหนักรู้ว่า จะทำตัวอย่างไร

อนาคตของทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะช่วยสร้างสมดุล ระหว่างกัน เชื่อว่า จะมีการเรียนรู้ เป็นเหตุ เป็นผลร่วมกัน ……

 

บันทึกช่วยจำ : ขอขอบคุณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) และศูนย์วิจัย อนาคตศึกษา  ฟิวเจอร์เทลส์แล็บ ที่จัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ออกมา ให้เราได้ เตรียมพร้อม สู่อนาคต

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง