ชีวิต ในอนาคต @ขอนแก่น (ซีรีย์ ตอน 1-6 )

ชีวิต ในอนาคต @ขอนแก่น  (ซีรีย์ ตอน 1-6 )

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

สถิติ สามารถนำมาประมวลผล และพยากรณ์ สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในระหว่างทาง อาจมีเหตุไม่คาดฝัน เกิดขึ้นได้ เช่นกัน  เราจึงเรียกว่า “การบริหารความเสี่ยง”

การคาดเดา หรือพยากรณ์ล่วงหน้า ย่อมมีประโยชน์ในการวางแผน เพื่อบริหารจัดการเรื่องได้ อย่างมีแผนงาน โดยควรมีแผนเผชิญเหตุ อยู่เคียงข้าง และพร้อมที่จะหยิบออกมาใช้งานทุกนาที ด้วยสติที่มั่งคง ที่จะเตรียมรับมือ อย่าง พร้อมพรั่ก…

ในการทำงานทุกชิ้น การวางแผน ย่อมเป็นเรื่องดี เรามีประสบการณ์เรื่อง โควิด-19 กันมาแล้ว ดังนั้น หากเราจะใช้มาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ โลกใบเก่า ที่ไม่เหมือนเดิม อีกต่อไป ย่อมเป็นเรื่องดี ใช่ไหม…..

จากนี้ไป ขอเล่าสู่กันฟัง แบบเป็น ซีรี่ย์ ขนาด 6 ตอน ดูซิว่า พวกเรากำลังจะเดินทางบนถนนสายเดียวกัน และจะช่วยส่องทาง พยากรณ์ กันไว้อย่างไร………..

ตอนที่ 1 : อนาคตการใช้ชีวิต

จากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้พลเมือง ต้องใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น อนาคตก็ยังจะเป็นเช่นกัน  เวลาเฉลี่ยที่อยู่บ้าน ราว 11.4 ชั่วโมง ต่อวัน  จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น แม้จะเพิ่มขึ้นในอัตราลดลง ทำการใช้สอยที่ดิน มีประสิทธิภาพ เพราะต้องแบ่งปัน และความเข้มงวดของกฏหมาย จนมีสวนมะนาวหมื่นล้าน อย่างที่เราเห็นกัน ราคาที่ดิน เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย  8%

การใช้ชีวิต วิถีใหม่ ทำให้พวกเขาต้องหวนกลับมาใช้พาสติกมากขึ้น จากการที่ต้องการความสะอาด แยกเดี่ยว ตลาดบรรจุภัณฑ์ จึงเติบโต อุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จึงได้รับความนิยม

ดิจิตัล”  ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  ครั้งสำคัญ เกิดสังคมออนไลน์ โลกเสมือนจริง ที่มาพร้อมกับภัยทางออนไลน์ เช่นกัน ชีวิตบนโลกออนไลน์ จึงแขวนอยู่กับความเสี่ยง

การใช้ชีวิตเร่งรีบ รวดเร็ว  กลัวโรคภัย มนุษย์จึงหันมาเน้นเรื่อง “สุขภาพ”  มากกว่าจะ แยแส เรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว รักตัว กลัวตาย มากกว่าเรื่อง “มลพิษ

โลว์คอสไลฟ์สไตล์ ยังกะ โลว์คอสแอร์ไลน์   เป็นการใช้ชีวิต แบบรอ “ฝน” รอคอยปาฏิหารย์ จึง “จน” อยู่เยี่ยงนี้ สังคม “รวยกระจุก จนกระจาย”

รู้อย่างนี้…เราจึงต้องใช้ชีวิตแบบมีสติ…มองอนาคต หากมีพยากรณ์แจ้งเบาะแส บอกเหตุ ย่อมเป็นเรื่อง นี้ ด้วยการนี้…..

 

บันทึกช่วยจำ : ขอขอบคุณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) และศูนย์วิจัย อนาคตศึกษา  ฟิวเจอร์เทลส์แล็บ ที่จัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ออกมา ให้เราได้ เตรียมพร้อม สู่อนาคต

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง