ขอนแก่นส่งเครื่องจักรกลหนัก เปิดทางน้ำระบายจากเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพอง คาดปีนี้น้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา (มีคลิป)

ขอนแก่นส่งเครื่องจักรกลหนักเปิดทางน้ำระบายจากเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพอง รับมือมวลน้ำหลากจากพื้นที่ใกล้เคียง ตามแผนการบริหารจัดการน้ำรับมือช่วงหน้าฝน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 ส.ค.2565 ที่ ประตูระบายน้ำ บ.เลิงเปือย ม.9 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น, นายประจวบ รักษ์แพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น, นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรี ต.พระลับ และ นายวินัย ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ ลงพื้นที่กำกับควบคุมการนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถบรรทุก,รถแบคโฮความยาวสูง และรถแบคโฮ ในขนาดต่างๆ จากสำนักงาน ปภ.ขอนแก่น เร่งทำการขุดลอกลำห้วยพระคือ และเปิดเส้นทางการจราจรทางน้ำด้วยการกำจัดวัชพืชที่อยู่บริเวณประตูระบายน้ำและที่เกิดขึ้นกีดขวางเส้นทางน้ำไหล ตามแผนการเร่งระบายน้ำจากเขตเมือง ลงสู่แม่น้ำพอง เพื่อเตรียมรับปริมาณมวลน้ำหนุนจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและปริมาณน้ำฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องในระยะนี้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการระบายน้ำจากเขตเทศบาลนครขอนแก่น ลงสู่ห้วยพระคือ ต.พระลับ และไหลลงสู่แม่น้ำพอง จะมีการปรับระดับการระบายน้ำให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำพองยังคงมีปริมาณที่จะสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมาก ขณะที่พื้นที่ในเขตเมือง ทั้งที่แก่งน้ำตอน ต.เมืองเก่า ที่ขณะนี้ปริมาณน้ำเต็มความจุแล้ว, บึงหนองโคตร เขต ต.บ้านเป็ด ก็ได้มีการประสานในการขอระบายน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการร่วมในเขตเมืองจึงต้องระบายน้ำจากเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพองในสัปดาห์นี้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำหนุนและปริมาณน้ำฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

“และเพื่อเป็นการระบายน้ำและจัดการจราจรทางน้ำให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว จังหวัดจึงสั่งการให้ ปภ. เร่งระดมรถแบคโฮ และรถบรรทุก มาทำการขุดลอกห้วยพระคือ โดยเฉพาะช่วงประตูระบายน้ำเลิงเปือย เพื่อให้มวลน้ำจากเขตเมืองได้ไหลอย่างคล่องตัว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านอกจากวัชพืชและต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมจุดประตูระบายน้ำในจำนวนที่มากแล้ว ยังมีคันดินบางจุดที่ต้องเสริมและบางจุดต้องเร่งขุดลอก เพื่อให้มวลน้ำที่จะระบายจากเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพองนั้นไหลได้อย่างคล่องตัว ตามแผนบริหารจัดการน้ำในเขตแม่น้ำพอง ที่จังหวัดร่วมกับหลายหน่วยงานได้กำหนดไว้”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า สำหรับปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนอุบลรัตน์นั้นขณะนี้มีปริมาณเก็บกักมากกว่าร้อยละ 40 ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆในเขต จ.ขอนแก่น มีปริมาณการเก็บกักน้ำที่คงที่ จึงมั่นใจว่าการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝน ที่ขณะนี้เริ่มมีการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางที่กำหนดและให้มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง จึงต้องรอบคอบและรัดกุม และขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ มีระดับการระบายน้ำที่วันละ 10.5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากสามารถที่จะปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ก็จะมีการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ต่างๆที่ยังคงทยอยไหลเข้าสู่ความจุอ่างจากอิทธิพลของพายุฝนและพายุฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ที่มีต่อเนื่องทุกวันอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง