01 สิงหาคม : วันสตรีไทย@ขอนแก่น

01 สิงหาคม : วันสตรีไทย@ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

โลก มี 2 มิติ คือ “ในประเทศ” และ “ต่างประเทศ” หรือ เราเรียกง่ายสั้นกัน ว่า มีไทย- มีเทศ, ของใน- ของนอก  เข้าใจง่ายดี……

”วันสตรี”  ก็เช่นกัน มี “วันสตรีสากล”  เกิดขึ้นเมื่อปี 1975 หรือ เมื่อ 47 ปี ก่อน ส่ง “วันสตรีไทย”  เกิด เมื่อปี 2546 หรือ เมื่อ 19 ปี ก่อน ซึ่งห่างกัน  28 ปี

01 สิงหาคม ”  ของทุกปี  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานวันดี วันนี้ เป็น “วันสตรีไทย”  เพื่อเชิดชูเกรียติ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้สตรีไทย ในการเป็นกำลังสำคัญ ของบ้านเมือง

01 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565  “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร

จากสถานการณ์โควิด-19  ทำให้ เราต้องเว้นวรรคการจัดงานมา 2 ปี ต่อเนื่องกัน… มาถึงปีนี้ จึงต้องเก็บตก สตรีที่ได้รับรางวัล จากเมื่อ ปี  2563-2564-2565  เข้ารับพระราชทานรางวัล ในคราวเดียวกัน 241 คน

วันสตรีไทย

วันสตรีไทย”  จึงเป็นวันแห่งความปลื้มใจ ของ สตรีอีกหลายคน พวกเธอแต่งกายสวยงาม มารับรางวัลกลับบ้าน และคาดว่า  ครอบครัวของเธอ ลูกๆ สามี  ย่อมภาคภูมิใจ  ในตัวเธอด้วยเช่นกัน…..

มีวันสตรีสากล ทุกๆ วันที่ 08 มีนาคม และ มี วันสตรีไทย-01 สิงหาคม ของทุกปี  จึงเป็นการตอบโจทย์ ของ 2 มิติ บัญญัติจากวันสำคัญของ  “สถาบัน ”  ให้พวกเราได้ร่วมปลื้มใจไปด้วยกัน

องค์กร ดูแล จัดงาน “วันสตรีไทย”  ในทุกๆ ปี คือ “ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ “   โดยมีองค์กรเครือข่ายสมาชิกของ สภา ฯ  จำนวนราว  213 องค์กร จากทั่วประเทศ

สำหรับ จังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา มี  3 สมาคม ที่เป็นองค์กรเครือข่ายสมาชิก ของสภาสมาคมสตรีฯ ได้แก่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น, สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงขอนแก่น  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสิทธิ ในการส่งรายชื่อ สตรี คนดี คนเก่ง เข้าปประกวด เพื่อรับรางวัล สตรีไทย ประจำปี  ทุกปี

รางวัล อาจเป็นเพียงโล่ แต่ความประทับใจ ปลื้มใจ จะอยู่ในใจ ในน่วยความทรงจำของเรา ตลอดไป…

 

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง