เฮือนกาชาด ถวาย วันเฉลิมฯ @ขอนแก่น

เฮือนกาชาด ถวาย วันเฉลิมฯ @ขอนแก่น
ads2500x300

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

วันเกิด”  นับเป็นวันมงคล ของแต่ละคน  หลายคน นิยมไป ทำบุญ ใส่บาตร บริจาคทาน  จิตใจแจ่มใส แต่เมื่อเป็น “วันเกิด” หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ “พระเจ้าแผ่นดิน”  พสกนิกรทั่วไทย จึงเพ่งกระแสจิต ร่วมพลัง ทำกุศล ในแนวทางต่างๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่…

เหล่ากาชาดจังวัดขอนแก่น  จัดทำโครงการ “กาชาดใส่ใจที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย”   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม  2565

เป็นการสร้างบ้านให้กับครอบครัว ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ใน 12 อำเภอ โดยใช้ทุนบริจาค ของ “คู่เสี่ยว” ที่ร่วมกันบริจาค  เมื่อครั้งการจะก่อตั้งกิ่งกาชาด  เมื่อปี 2561  แต่ผลการ ประเมิน ยังไม่ผ่าน จึงนำมาสร้างบ้าน ใน 12 อำเภอ กุศล และความดี ยังอบอวลอยู่ในพื้นที่เดิม บนความตั้งใจของผู้บริจาค

12 อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการสร้าง “เฮือนกาชาด” คือ อำเภอแวงน้อย สีชมพู บ้านแฮด ชนบท ภูผาม่าน มัญจาคีรี แวงใหญ่ โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา หนองนาคำ พระยืน และเวียงเก่า

งบประมาณ ได้รับจากการบริจาค จำนวน 1.2 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการจัดทำสลากกาชาดสมนาคุณ จำหน่ายฉบับละ 100 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็นำกลับมาช่วยเลือพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น โครงการต่างๆ ดังคำกล่าวว่า ”เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”  งบประมาณในส่วนนี้ จัดสรรเพิ่มเติม เป็นงบสร้าง “เฮือนกาชาด”  จำนวน 12 หลัง ใน 12 อำเภอ จำนวน 1,668,000 บาท

เป็นที่น่ายินดีว่า มี 2  อำเภอ แรก ที่มีการส่งมอบบ้าน กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในการได้รับบ้าน  เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ท่านมา คือ อำเภอแวงน้อย และ อำเภอภูผาม่าน

 อำเภอแวงน้อย ทำสถิติ สร้าง เฮือนกาชาด  รวดเร็ว ราว 15 วัน จนแล้วเสร็จ  ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ของประชาคมในพื้นที่

พันจ่าอากาศเอก ทวี  บุญช่วย นายอำเภอแวงน้อย เล่าแบบปลื้มๆ ว่า ดีใจที่ทุกคนในชุมชน มาช่วย นางประมวล  ไพลาม  วัย 61 ปี เจ้าของบ้าน เฮือนกาชาด ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพัง ลูกชายทั้งสองคน เข้ามาทำงานในอำเภอเมือง ขอนแก่น ส่วนสามี เสียชีวิตแล้ว เธอน้ำตาไหล เมื่อเอื้อมมือไปรับทะเบียนบ้าน นับเป็นบ้านหลังแรกในชีวิต พระคุณนี้ ที่สุดมิได้ ในชั่วชีวิตของคนหนึ่งคน อย่างเธอ

อำเภอภูผาม่าน  ใช้เวลา ในการก่อสร้าง ราว 20 วัน ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ของประชาคมในพื้นที่ เช่นกัน

นายสามารถ  เพชรปิ่นเมือง นายอำเภอภูผาม่าน   เข้าไปดูแลงานอย่างใกล้ชิด ในการสร้าง “เฮือนกาชาด” กับ นายคำผัน นาคมั่น  ซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยา  และหลานสาว

วันสำคัญ ของแผ่นดิน จึงเป็นสัญญลักษณ์แห่งการทำดี แบ่งปันสุข ระหว่างผู้คนในสังคม แผ่นดินร่มเย็น ย่อมนำมา ถึงความสุข ของปวงประชา และเป็นความสุข ของ “ฟ้า”  ด้วยเช่นกัน

โปรดติดตาม ว่า อีก 10 อำเภอ จะเป็น ใคร อันดับ เท่าไหร่ มะ…มาแข่งกันทำดี กันนะ….

บันทึกช่วยจำ :  1 งบประมาณ ในการสร้างเฮือนกาชาด คือ 139,000./ บาท ต่อ หลัง ซึ่งจะได้รับความอนุเคราะห์ จากสมาชิกในชุมชน เพิ่มเติมอีก

2 ขนาด ของเฮือนกาชาด คือ 4 คูณ 6 เมตร และ มีห้องน้ำ 1 ห้อง

3 อำเภอแวงน้อย มี “คู่เสี่ยว” ที่ร่วมบริจาคเงิน จำนวน คู่ละ 100,000./ คือ  ดร.ไรวินทร์ เลขวรนันท์ CEO บมจ. บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง และ คุณกิตติศักดิ์  วรกิจไพบูลย์ บจก. ราชพฤกษ์ บ้านและที่ดิน

4 อำเภอภูผาม่าน  มี “คู่เสี่ยว” ที่ร่วมบริจาคเงิน จำนวน คู่ละ 100,000./ คือ  คุณจินตณา  กิ่งแก้ว  CFO บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ และ คุณเจนจิรา หงส์พูนพิพัฒน์  เจ้าของ เจ.ดี. พูล ขอนแก่น

>> ขอบันทึก ลงในหน้าประวัติศาสตร์ แห่งความดี ของเมืองขอนแก่น  นิรันดร<<<

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง