ขอนแก่น-เจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นั่งนายกฯ สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น คนใหม่ ประกาศขับเคลื่อน “สร้างเอกภาพและคุณภาพใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง”

942F9CE8-08D3-4F06-884C-38DC1C56DBE2

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล .เมืองขอนแก่น .ขอนแก่น สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา แถลงผลงานกิจการที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายข่ายและบัญชีงบดุลที่ผ่านมา เลือกนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นคนใหม่แทนคนเก่าครบกำหนดวาระการบริหาร และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ในส่วนการเลือกนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ แทนคนเก่าครบกำหนดวาระการบริหารนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้นายธงชัย กุศลากร นายประกิต ทองแท่งไทย และสะอาด ขันตี เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม จากนั้นได้มีการเสนอชื่อตัวแทนและสมัครรับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น คนใหม่ วาระการบริหาร 2565 – 2567 จำนวน 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ หมายเลข 2 นายเจริญ เพ็งมูล และหมายเลข 3 นายสุธน สอนคำแก้ว ผลการเลือกตั้ง พบว่า ที่ 1  นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ หมายเลข 1 ได้  55 คะแนน ที่ 2 นายเจริญ เพ็งมูลหมายเลข 2 ได้  48 คะแนน ที่ 3 นายสุธน สอนคำแก้ว หมายเลข 3 ได้ 19 คะแนน

นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ วาระการบริหาร 2565 – 2567 กล่าวว่า ขอขอบคุณ ขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ และผู้ใหญ่หลายๆ ท่านที่กรุณาแสดงความยินดีกับตน ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่แถลงไว้ ภายใต้สโลแกนสร้างเอกภาพและคุณภาพใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนประวัตินายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ ตั้งแต่ปี 2529 เริ่มเป็นนักข่าวฝึกหัดประจำรัฐสภา หนังสือพิมพ์ผู้แทน จากนั้นปี 2532 เป็นนักข่าวสายการเมืองทั่วไปหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น (THE NATION) ฉบับภาษาอังกฤษ ปี 2536 โอนย้ายไปอยู่ฝ่ายภูมิภาคหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในเครือเดอะเนชั่น ปี 2537 โอนย้ายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวเครือเดอะเนชั่นภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น และปี 2549 ลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยจดทะเบียนจัดตั้งหนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค ใน ปี 2551 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอีสานบิซในขณะเดียวกันเป็นนักจัดรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหลายแห่ง และปัจจุบันเป็นบรรณาธิการอำนวยการอีสานบิซ และสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติด้วย.

///////////////////  ไพฑูรย์ พรหมเทศ  ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น ///////////////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง